BG | RU

Теодора Карамелска

Теодора Карамелска e доктор по философия, научен сътрудник в секция „Социология на ценностите, религиите и всекидневния живот“ към Института по социология при БАН. От 2007 г. е член на екипа на международната изследователска програма MICROCON (A Micro Level Analysis of Violent Conflict). Хоноруван асистент по теория на религията в катедра „История и теория на културата“ към Софийския университет и сътрудник на интернет сайта „Двери на Правос-лавието“.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org