BG | RU

Евгений Шкловский

Евгений Александрович Шкловский е роден през 1954 г. в Москва. Прозаик и литературен критик, член на Съюза на писателите и на Академията на руската съвременна словесност (АРСС). Има публикации в Литературная газета, Московские новости, Новый мир и в много други периодични издания. Автор е на литера-турнокритически статии и книги, както и на сборници с разказ
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org