BG | RU

Димитър Бъчваров

Димитър Бъчваров има инженерно и икономическо образование. Специализирал макроикономика в Харвард. Директор на Дирекция „Икономическа по-литика” в Министерския съвет при управлението на ОДС – 1997-2001 г. В момента е председател на икономическата комисия и заместник-председател на ДСБ. Автор на сборник статии на икономически и политически теми Бягство във времето, София, 2009 г. Автор е и на над 400 публикации, от които 50 в специализирани издания по икономика и политика.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org