BG | RU

Димитър Димитров

Доц. д-р Димитър Димитров е преподавател по история на Византия и средновековна балканска история към Историко-Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Автор е на монографиите Езичници и християни през IV век: модели на поведение, Философия, култу-ра и политика в Късната античност: случаят на Синезий от Кирена, Тъмните векове на Византия (културно-исто-рически очерци).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org