BG | RU

Андреас Гльокнер

Д-р Андреас Гльокнер е роден през 1950 г. в Тюрингия в 7-член-ното семейство на пастор и органистка. Завършва музикознание в Лайпцигския университет. Работи като музикален драматург в областния театър в Хале. От 1979 г. е научен сътрудник в Архива на Бах в Лайпциг. Темата на дисертация-та му е Музиката в лайпцигската Нова (Матеева) църква по времето на Йохан Себастиан Бах. Автор е на десетки трудове за историята на музиката от XVII до XIX век. От 1992 г. е редактор на няколко тома от Новото издание на събраните съчинения на Бах. Като драматург на Бахфеста в Лайпциг от-говаря за концепцията и съставянето на 10-дневната фестивална програма, както и за ангажирането на артистите в нея.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org