BG | RU

Дмитрий Лихачов

Дмитрий Лихачов (1906–1999) е изтъкнат руски литературовед и историк на древноруската литература. През 1928 г. завършва Петрог-радския университет с диплома по романо-германска и славяно-руска филология. Същата година е арестуван за участие в научен студентски кръжок и изпратен в Соловецкия лагер. В периода 1931–1932 г. като лагерник работи на строителството на Беломорско-Балтийския канал, но е освободен като „ударник с право на местожителство на цялата територия на СССР”. Между 1934–1938 г. е сътрудник в Ленинградско-то отделение на издателството на Академията на науките на СССР, откъдето е поканен на работа в отдела за древноруска литература в Пушкинския дом, където изминава пътя от младши научен сътрудник до академик (1970). Получава световна известност с работите си като литературовед и текстолог на древноруската литература и най-вече с фундаменталното си изследване върху Слово за Игоревия полк(1955). Сред по-известните му изследвания са: Човекът в древноруска-та литература (1958), Културата на Русия от времената на Андрей Рубльов и Епифаний Премъдри (1962), както и Възпоменания (1995), откъдето е и предложеният тук текст.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org