BG | RU

Гергана Динева

Гергана Динева е асистент по история на философията към Философския факултет на СУ „Св. Климент охридски” с фокус върху античната и средновековна философия. Защитила е докторска дисертация на тема Метафизика на границата (границата като методологически ключ в интерпретацията на елементи от средновековната философия и култура). Работи интензивно с автори като Джон Дънс Скот и Николай от Куза.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org