BG | RU

Дмитрий Авдеев

Дмитрий Авдеев е психиатър и член на Съюза на писателите в Русия. Роден е през 1964 г. През 1988 г. завършва с отличие Медицинския факул-тет към Чувашкия държавен университет. По-късно специализира психотерапия в Психоневро-логичния институт „В. М. Бехтерев” (Санкт Петербург). През 1992 г. защитава докторска дисертация в Института по обща и съдебна психиатрия „В. П. Сeрбски” (Москва). Работил е в различни лечебни заведения, професор е на Руската академия по естествознание. От 2005 г. оглавява Института за формиране на християнско отношение към психичните заболявания. Разработва модели на православна психотерапия, чете лекции в Русия и други страни. Автор е на множество книги и брошури, издадени на руски, румънски, сръбски, български, английски и други езици. На български са издадени неговите книги Православният възглед за душевните болести(2013), Нервност и невроза от гледна точка на православната психология и психотерапия (в съавторство с Владимир Невeрович) (2013), Мисли за женската душа (в съавторство с Яна Беседина) (2013), Униние и депресия– сходства, различие и лечение (2013 г.)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org