BG | RU

Пламена Фотева

Пламена Фотева е завършила културология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където в момента продължава следването си в магистърската програма История на философията: Античност, Сред-новековие, Ренесанс. Хоноруван преподавател в профил Философия и култура на НГДЕК „Константин Кирил Философ”. Научните й интереси са в областта на изследванията на близкото минало – социализъм и тоталитаризъм, културната антропология на Средновековието, религиозната философия и теологията.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org