BG | RU

Божидар Кунчев

Проф. д-р Божидар Кунчев е преподавател във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент охриидски”. Автор е на редица книги в областта на литературната критика и история. По-известните от тях са монографиите му върху творчеството на Иван Пейчев, Александър Вутимски, Александър Геров и Радой Ралин. През 2003 г. бе издаден научният му труд Човешката участ в творчеството на Атанас Далчев, Александър Вутимски и Александър Геров. Сътрудничи на демократичните медии с публицистика и есеистика върху проблеми на нашата съвременност. Член е на Сдружението на българските писатели.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org