BG | RU

Димитър Зашев

Димитър Зашев е философ, доцент, д-р по философия. Работи в Катедрата по история и теория на културата в СУ „Св. Климент Ох-ридски”, където преподава Обща история на културата на Новото време. Преподава също История на естетиката в Художествената академия. Защитил докторат в Лайпциг. Автор е на монографията Естетически отклонения, а също и на статии в областта на история на философията и естетиката. Преводач на съчиненията Хаос и форма на Д. Лукач и на капиталното съчинение на Мартин Хайдегер Битие и време.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org