BG | RU

Леонард П. Лиджио

Леонард Лиджио е учен в Института за хуманитарни изследвания и професор в университета “Джордж Мейсън”, САЩ, изпълнителен вицепрезидент на фондацията за икономически изследвания “Атлас”. Освен това той е президент на Общността “Монт Пелерин” и бивш президент на Общността “Филаделфия”. Участва в редакционния съвет на American Journal of Jurisprudence. Сферата на познанията му включва правна история, юриспруденция, икономика и право.
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org