BG | RU

Ефросин (Билаш)

Архим. Ефросин (Билаш) е клирик на Украинската православна църква (Московска патриаршия), директор на Научноизследователския институт по държавно-конфесионално право и държавно-църковни отношения към Ужгородския национален университет, доктор по богословие и доктор по право.
Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org