BG | RU

Димитрис Стаматопулос

Димитрис Стаматопулос е преподавател по балканска и късноосманска история в катедрата по балкански, славянски и източни изследвания в гръц-кия университет „Македония”, автор на книгите Византия след нацията, Реформация и секуларизация – принос към историята на Патриаршията през ХIХ век и други, както и на много статии, посветени на връзките меж-ду религията и политиката в източноевропейски контекст и развитието на гражданското общество на Балканите с акцент върху късноосманския период. Специализирал в университета „Принстън”, САЩ.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org