BG | RU

Владимир Вукашинович

Прот. доц. д-р Владимир Вукашинович е роден през 1967 г. в гр. Петровград (обл. Банат, Република Сърбия). Завършва Православния богословски факултет в Белград. от 1991 г. е свещеник в Нови Сад и заместник отговорен редактор на издателската къща на Бачка епархия и на едноименното богословско списание Беседа. Защитава магистърска работа на тема Литургическото обновление на ХХ век и докторска дисертация на тема Библейското и светотайнственото богословие в Карловачката митрополия през ХVIII век. В момента е доцент в Православния богословски факултет на Белградския университет по християнско изкуство. Публикува много научни статии, студии и монографии в областта на литургическото богословие, християнското изкуство и историята на сръбското богословие. Превежда богословска литература от английски език. Автор е на книгите: Лекарство за безсмъртие (1994), Литургичното обновление през ХХ век, История и богословски идеи на литургичното движение в Римокатолическата църква и взаимоотношението им с литургичния живот на Православната църква (2001, с превод и на руски– 2005), Литургия и култура: дванадесет погледа (2003), Живеене на небесата (църква, наука, политика) (2007), Сръбското бароково богословие (2008).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org