BG | RU

Георгиос Мандзаридис

Роден в Солун през 1935 г., проф. Георгиос Мандзаридис учи православно богословие в солунския Аристотелев университет, богословие и философия в Германия, Швейцария и Италия. Той е doctor honoris causa на Букурещкия университет и член на коми-сията по биоетика на Светия синод на Атинската архиепископия. Дълги години преподава християнска етика и социология в Богословския факултет на Солунския университет. Известен е с тесните си връзки със светогорската монашеска общност и твърдите си позиции относно междухристиянския диалог. Неговите интереси в областта на православното богословие са съсредоточени върху паламитското наследство и източноправославната аскетика. След пенсионирането си през 2001 г. той се отдава на пътувания в православния свят. Изнася множество гост-лекции по различни актуални въпроси на православното богословие. През последните три години Мандзаридис посети на два пъти и нашата страна. Сред по-значителните му съчинения са: Γρηγορίου Παλαμά, Πραγματείαι γραφείσαι κατά τα έτη 1341-1343,Θεσσαλονίκη 1966; Soziologie des Christentums, Berlin 1981; The Dedication of Man, New York 1984; Etica e vita spirituale. Una prospettiva ortodossa, Bologna 1989; St. Gregoire Palamas. De le deification de l` etre humain, Lausanne 1990; Χρόνος και άνθρωπος, Θεσσαλονίκη 1992; Εισαγωγή στην ηθική, Η ηθική στην κρίση του παρόντος και την πρόκληση του μέλλοντος, Θεσσαλονίκη 1995. На български език през миналата година бяха издадени: Християнска етика, т. 1, Омофор: София, 2011, и Православен духовен живот, Синодално издателство: София, 2011. Настоящият текст е доклад, изнесен на 22.03.1970 г. в чест на св. Григорий Палама в залата на Братството за македонски изследвания (гр. Солун). Текстът е интересен за българската публика във връзка с дискусиите около спецификите на учението за божията благодат като нетварни енергии.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org