BG | RU

Русалена Пенджекова

Русалена Пенджекова-Христева е родена през 1977г. От 2000 г. е преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хи-лендарски”, филиал Смолян. През 2007 г. защитава дисертационен труд, посветен на проблема за архивното наследство на екзарх Стефан. Научните й интереси са в областта на архивистиката и археографията. Специализирала е в Тракийския университет в гр. Одрин. Автор е на монографииите: Личността и делото на екзарх Стефан в българската историческа памет, 2007 г. и Един забравен ръкопис на екзарх Стефан I Български („Богомилите и Презвитер Козма– извороведски и археографски аспекти”), 2011г. Съавтор е на документалните сборници Византия през погледа на съвременниците, 2002г. и Екзарх Стефан I Български, 2003 г. Публикувала е в различни периодични издания и сборници
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org