BG | RU

Владимир Катасонов

Владимир Николаевич Катасонов е завършил Механо-математическия факултет на Московския университет (1971). Дисертацията му за получаване на степен кандидат на философските науки е на тема „Философските предпоставки на историко-научната концепция на А. Койре” (1986), а дисертацията му за придобиване на степен доктор на философските науки е на тема „Философски пред-поставки на новата европейска математика” (1995). Защитил е докторска дисертация по богословие на тема „Концепцията за ак-туалната безкрайност като място на срещата на богословието, философията и науката” (2012).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org