BG | RU

Борислав Гаврилов

Борислав Гаврилов е роден през 1958 г. в София. Завършил е история в СУ „Св. Климент Охридски”. Професор по история на новото време в катедрата по нова и съвременна история в същия университет. Автор е на редица изследвания в областта на ранната модерна история, сред които Пътят на модерния свят (1994), Векът на абсолютизма (1999), Държавата – това съм Аз! Франция в епохата на краля слънце, 1638 – 1715 (2002) и др
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org