BG | RU

Добромир Димитров

Прот. Добромир Димитров е роден през 1976 г. в гр. Русе. Завършил е магистратура по иконография (2002 г.) и магистратура по теология (2006 г.) в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. От 2008 г. е редовен асистент по църковно право към катед-ра „Историческо и практическо богословие” към Право-славния факултет във Велико Търново. Ръкоположен е за клирик на Българската православна църква през 2001 г.


Добромир Димитров

2016/117 Схоластични западни влияния върху православното богословие през ХVІІ–ХVІІІ в. и отраженията им върху евхаристийната практика на Изток

2016/110 Възможен ли е бракът с инославни?

2014/94 Появата на енорията и презвитерът като предстоятел на Евхаристията през IV век.

2013/78 Служението на лаоса в евхаристийното събрание на Църквата

2012/68 Изгубеното достойнство в „добрата смърт” и безплодието на „сурогатното майчинство”

2011/61 Брак и общение

2010/51 Две основни предпоставки на евхаристийната еклесиологияПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org