BG | RU

Валентин Калинов

Валентин Калинов, студент по философия във ФФ на СУ „Св. Кли-мент Охридски”. Лауреат на XXX национална олимпиада по български език и литература (2011). Лауреат на XXII национална олим-пиада по философия и участник в Международната философска олимпиада в Атина (2010). Интересите му са в областта на естетиката, феноменологията и философията на културата.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org