BG | RU

Велислав Алтънов

Велислав Алтънов е роден през 1961 г. През 1996 г. завършва СУ „Св. Климент Охридски”, Богословски факултет, и втора специалност „Културология”. От 1997 г. води лекции по богословски и културологични дисциплини в три протестантски учебни заведения – обединени през 1999 г. във Висш евангелски богословски институт (ВЕБИ). През 2011г. защитава докторска дисертация на тема „Религиозното раздвижване сред българите от края на ХХ и началото на ХХI в.” в НБУ, Департамент „История на културата”. Специализира в Санкт Петербург, Русия, и Фрибург, Швейцария, 2007 г. Участва в редица български и международни конференции и семинари. Публикува научни статии и студии в богословски и светски списания и сборници.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org