BG | RU

Катерина Гаджева

Катерина Гаджева – изкуствовед с интереси в областта на визуалната антропология и фотографията. Специализирала съвременно изкуство в Санкт Петербург (Европейски университет) и Мюнхен (Университет Лудвиг Максимилиан). През 2008 г. защитава дисертация в Нов български университет на тема Между желаното и действителното: фотография и “нагледна агитация” в България 1948-1956.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org