BG | RU

Кристина Япова

Кристина Япова е музиколог, старши научен сътрудник I степен в Института за изкуствознание – БАН, доктор на изкуствознанието. Изследванията й са в областта на теорията, историята и теологията на музиката. Автор е на книгите: Добри Христов и идеята за личността и общността (1999), Архивът на Добри Христов. Каталог (2002), Църковност и музикално мислене (2006), Музиката на горните сърца (2007).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org