BG | RU

Антониос Марку

Проф. Антониос Марку е роден в гр. Киато, обл. Коринтия, Гърция, през 1955 г. Завършва английска филология и богословие в Атинския университет. Директор на ос-нования от него (1982 г.) Център за агиоложки изследва-ния „Преп. Симеон Метафраст”. Автор на повече от 10 монографии и 40 публикации в областта на агиологията и църковната история. Носител на награда на фондаци-ята Fordза изследването му върху процеса на ислями-зация на о-в Крит по време на арабското владичество (на английски език, 1987 г.)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org