BG | RU

Вениамин Пеев

Вениамин Тимотеев Пеев защитава докторска степен в областта на руската религиозна философия в НБУ (2009 г.). Автор е на публикации в българския и чуждестранен периодичен печат, както и на студии и монографии, между които: Библейското учение за Св. Пи-сание (1988; 2-ро изд. 1991); Бог, вселената, човекът(1992); Съвременни богословски системи (от Просвещението до наши дни) („Бъдеще и надежда”, 2009); Жан Калвин. Философско-теологични аспекти на Реформаци-ята („Абагар”, 2011); Християнство и философия: проблемът за сътрудничеството („Абагар”, 2012); Павел, Августин и Лутер: екзистенциалност на оправданието(„Абагар”, 2014)


Вениамин Пеев

2017/118 Мартин Лутер и преводът на немската Библия

2016/114 Есхатологичните очаквания в периода на Реформацията

2016/109 Шекспир и Женевската библия

2015/105 Духовното пътешествие на Джон Бъниан и неговият Пътешественик

2014/96 Интересът на ДС и КГБ към братята Харалан и Ладин Попови

2014/89 Джонатан Едуардс за Св. Троица, религиозния опит и спасението

2013/82 Гносеологическият принос на Франсис Шефър в съвременната философия

2012/77 Уилям Сеймур – пионерът на харизматичната вълна в съвременното християнство

2012/74 Св. Амвросий Медиолански и блаж. Августин като учители на Лутер за „оправданието”

2008/27 „Метафора” ли е БоговъплъщениетоПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org