BG | RU

Аристотел Папаниколау

Аристотел Папаниколау е преподавател в Йезуитския университет Фордам в Ню Йорк, където ръководи Програмата за източнохристиянски изследвания. Завършил е богословие в Православната богословска академия на Св. Кръст (1991) и е защитил докторат по богословие в Чикагския университет (1998). Научните му интереси са насочени към историята на съвременното православно богословие (ХIХ-ХХ в.) и тринитарното богословие. Той е един от създателите и директор на интердисциплинарния форум за православни учени ЛОГОС, който си поставя за цел сближаването на академичната и църковната глед-на точка. Автор на редица статии върху съвременното православно богословие и на книгата Битие с Бог. Св. Троица, Апофатизмът и Богочовешкото общение (Being with God: Trinity, Apophaticism, and Divine-Human Communion, Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2006).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org