BG | RU

Десислава Гайдарова

Десислава Гайдарова е докторант по теория на религиите в катедра „История и теория на културата”, Софийски университет „Св. Климент ох-ридски”. Научните й интереси са в областта на философията на религията и съвременната философия. Работи по дисертация, изследваща проявленията на апофатичния дискурс в полето на съвре-менната философия.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org