BG | RU

Десислава Георгиева

Десислава Георгиева е историк, докторант на самостоятелна подготовка по най-нова българска история в ЮЗУ „Неофит Рилски”– Благоевград. Темата на дисертационния й труд е „Неврокопска епархия на Българската православна църква (1935–1948г.)”. Публикувала е статиите: „Младежките православни християнски дружества в България” (началото на 20-те– средата на 40-те години на ХХ век).– В: Балканистичен форум, 2007, кн.1-2-3, 147–152; „Православните християнски братства в Неврокопска епархия (30-те– 40-те години на ХХ век)”.– В: Научни известия. Г. VI, кн. 1–2. Университетско издателство „Неофит Рилски”. Благоевград, 2010, 301–306.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org