BG | RU

Екатерина Димитрова

Екатерина Димитрова е магистър по българска филология и философия от Софийския университет „Св. Климент Охрид-ски” и бакалавър по санскрит от Делхийския университет. Специализирала е история на изкуството, будистко изкуство и практическа философия в Лондонския университет. През 1985–89 г. е гост-лектор в Делхийския университет, където се занимава със сравнително езикознание. През 1989–2005 г. живее в Лондон, където работи по различни лингвистични проекти, включително по проект по индология на Чикагския университет в Британската библиотека, лектор по български език в Лондонския университет и Института по лингвистика. Член е на Британското дружество за средновековни славистични и източноевропейски изследвания. Започва изследванията си върху Четвероевангелието на цар Иван Александър, съхранявано в Британската библиотека, през 1992 г. През 1994 г. издава първата книга на английски език за ръкописа в серията Ръкописи в цветове, посветена на най-ценните илюстровани манускрипти в Британската колекция. Книгата е включена в представителна класация на влиятелната електронна библиотека Questia и е класирана на 9-о място сред 16-те най-добри публикации върху ръкописи (изданието е достъпно на интернет страницата на библиотеката www.questia.com). През 2007 г. издава пълно фототипно копие на Четвероевангелието, придружено с изследване върху него.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org