BG | RU

Валентина Маринова

Валентина Маринова е завършила психология в СУ „Св. Климент Охридски” и има дългогодишен тренинг по фамилна и арт психотерапия. Председател е на Българска-та асоциация по арт терапия, член на Психотерапев-тичния институт по социална екология на личността. Все още се интересува от политиката, може би защото вярва, че както казва Арнолд Миндел, „всичко е поли-тика, политиката е това да взимаш решения”.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org