BG | RU

Светослав Риболов


Светослав Риболов

2017/118 Предизвикателството към европейските ценности от неконтролираното мигриране към ЕС

2016/113 Еклесиологията на празника на Св. братя. Св. св. Кирил и Методий в славянското православие

2016/110 Византийските автори за исляма

2016/106 Догматика и патрология в системата на богословските дисциплини – методология и предизвикателства

2015/102 Причини за схизмата според патр. Михаил Керуларий и опити за свалянето й до ІV Кръстоносен поход.

2015/100 Авторитетът на отците, сборникът на Св. писание и критерият на светостта

2014/97 Духовният смисъл на византийската музика за православното богослужение

2014/94 Маркел Анкирски и влиянието на савелианството

2014/93 Евсевий Кесарийски и осъждането на Фотин

2013/87 Догмат и терминология в православната традиция днес

2013/86 Еклисиологичният модел след извоюването на патриаршеско достойнство за Руската църква

2013/85 Исторически сведения за богословския диалог между Вселенската патриаршия и реформаторите през ХV–ХVІ век

2013/82 Нов поглед към осъжданията на Ориген и Теодор Мопсуестийски от Петия вселенски събор (Константинопол, 553 г.)

2012/76 Положението на Православната църква в Османската империя и богословският диалог

2010/54 New wave в православното богословие в началото на ХХІ век?Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org