BG | RU

Александър Везенков

Александър Везенков е историк, изследо-вател на свободна практика. Следва история в Софийския университет (MA – 1995, PhD – 2001) и в Централноев-ропейския университет – Будапеща (MA – 1998), специализира в Букурещ, Париж, Истанбул и др.Работи по проблеми на градската история на Балканите през ХIХ–ХХ век, на историята на реформите в Османската империя през ХIХ век и на институционалната история на комунистическите режими.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org