Борис Зайцев. "Капки от Русия"

"Капки от Русия" на Борис Зайцев съдържа очерци за живота на И. С. Тургенев и А. П. Чехов, както и два пътеписа - "Атон" и "Валаам". Преводач на книгата е Деян Кюранов.