Метафизика на личността. Християнски перспективи

„…личността, каквато в този свят бива само човекът, е онази уникалност, която Бог извиква в човешката природа, в индивидуалната човешка природа, и която – тъкмо поради това, по специфични, вътресветови причини, може да се окаже както в здрава (т.е. разумна, самосъзнаваща се, способна на контакт с другите и т.н.) човешка природа, така обаче и – от самото начало или от определен момент на своето съществуване – в увредена и дори дълбоко увредена, лишена от базисните си характеристики човешка природа. Личността обаче – и това е кардиналното ми твърдение тук – е именно уникалността, извикана от Бога в човешката природа, а не самата тази природа.“

Ще откриете „Метафизика на личността. Християнски перспективи“ с отстъпка тук