BG | RU

История

Списанието е създадено през 2002 г. от редакционен екип в състав:

Главен редактор: Калин Янакиев

Редакционен съвет: Цочо Бояджиев, Светослав Божилов, отец Николай Нешков, д-р Николай Михайлов, Владимир Градев, Георги Тенев, Йорданка Пашова, Слава Янакиева, Стефан ПоповПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org