BG | RU

Мисия

Да положи крайъгълния камък и да работи с възможните си сили за:
      1. Отваряне на врата към света на невярващите, но търсещите света на Христовата вяра.
      2. Утвърждаване на християнските гледни точки към дневния ред и проблемите на гражданското общество като равнозначими с останалите възгледи, формиращи посоките и действията на обществото във всички сфери на живота.
      3. Премахване пропастта между политическия и икономически напредък като резултат от интеграцията в Европа от една страна, и драстичната неразвитост във възприемането на християнските ценности и практики на поведение, които са основата на тази Европа.
      4. Изграждане атмосферата на толерантност и взаимно уважение между християните от различни изповедания.

Облик
В основата си обликът на изданието трябва да се гради върху списването му от вярващи християни като принцип. Освен това то трябва
Да бъде:
       1. Актуално /насочено към трайните и ежедневни въпроси в общественото съзнание/;
       2. Читаемо /от всеки желаещ да търси път към вярата, дори да не е вярващ/;
       3. Толерантно /към различните християнски гледни точки/;
       4. Отворено /към нови теми и автори/;
       5. Зачитащо обратната връзка /с читателите и нуждите на обществото/;
       6. Ползващо опита на другите издания /от подобен вид по света, включително и техни текстове/;
       7. С модерна форма /на издаване и оформление/.
Да не бъде:
       1. Църковно
       2. Чисто академично
       3. Суетно
Основни рубрики:
Структурата на съдържанието не е формализирана, като посочената по-долу структура е примерна и условна.
       1. Диалог /основна рубрика, генерираща дебати по значими проблеми между вярващи и невярващи, както и вярващи християни с различия в позициите/.
       2. Културна /актуални театрално-музикални, литературно-критически и други текстове/.
       3. Християнска философия и съвременно богословие.
       4. Църковна. Анализ – дневник на събития в християнския свят у нас и по света.
       5. Актуална политическа.
       6. Актуална гражданска.
       7. Архивна /из предходни християнски периодични издания в България/.Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org