BG | RU

Нови книги

Автор на книгата Свети Августин. Безмерната любов е Марсел Ньош (1935-2015), френски отец успенец, дипломиран психолог, доктор по философия и по теология, професор в Парижкия католически институт, бивш сътрудник и редактор на вестник „Ла Кроа“, изтъкнат специалист по св. Августин, автор на много книги, целящи да представят достъпно и актуално учението на църковния отец. Между тях се нарежда и предлаганата книга, която открива дълбинното ядро на това учение в любовта и проследява нейните послания и питания по протежение на текстовете. Предприетото пътуване из тях започва с набелязване на главните моменти от жизнения път на църковния учител, черпейки най-вече от свидетелствата в Изповеди (гл. 1), после предлага важни тълкувателни ключове към това произведение (гл. 2), излага структурата на Правилото (гл. 3), тълкува проникновено духовноисторическото съдържание на За Божия град (гл. 4), обръща се към темата за молитвата в Псалмите (гл. 5) и в духовната практика на християнина (гл. 6), предлага тълкувателни размишления относно образа на Христос при Августин (гл. 7), представя Коментара към Първото послание на св. ап. Йоан, чиято тема е християнската любов (гл. 8), завършва с изложение върху начина, по който св. Августин влиза в досег със Словото Божие (гл. 9).
Книгата на Марсел Ньош свидетелства за отлично познаване на текстовете на св. Августин, свободно анализирайки податки от трийсет заглавия, между които освен вече споменатите фигурират Тълкувания на псалмите, Проповеди, Писма, Коментар върху Евангелието на Йоан и към които авторът се придържа точно, цитирайки ги изобилно с умението на вещ и оригинален тълкувател, способен да извлече обосновано от тях най-различни ползи за съвременния читател. Повечето от главите на книгата са преработка на по-рано издадени студии в списание Itinéraires augustiniens.
Преводът от френски и латински е на Петър Рогалски.

Борис Зайцев. "Капки от Русия"

"Капки от Русия" на Борис Зайцев съдържа очерци за живота на И. С. Тургенев и А. П. Чехов, както и два пътеписа - "Атон" и "Валаам". Преводач на книгата е Деян Кюранов.

>>>


Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2021 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org