BG | RU

Рубрики

Християнство и изкуство

2022/177 ПЪТЯТ НА РАЗВИТИЕ НА ИКОНАТА

2022/176 ВЯТЪРЪТ ДУХА НАКЪДЕТО СИ ИСКА! ЗОВ ЗА БУНТ ИЛИ ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ, ДУХОВНОСТТА В ТВОРЧЕСТВОТО НА НДАРИ ЛО

2022/175 ИЗ ЦЪРКОВНОМУЗИКАЛНОТО МИНАЛО НА ГРАД ПОМОРИЕ

2022/175 юбилеен ХРИСТИЯНСТВО И ИЗКУСТВО

2022/173 ТЯЛОТО – В ПЛЪТ И В СЕНКИ

2022/172 ЗА ЕДНА ОТМИНАЛА, НО ЗАДМИНАВАЩА ИЗЛОЖБА: БОЙКО КОЛЕВ И НЕГОВИТЕ "МЪЛЧАНИЯ"

2022/172 СТАРОЗАВЕТНИ ПРЕДОБРАЗИ НА КРЪСТА ХРИСТОВ

2022/169 „ИЗКУСТВОТО СЕ ПОДЧИНЯВА НА СВОБОДАТА, НО НЕ БИВА ДА ПОСЯГА НА РЕЛИГИЯТА“.

2021/164 ПОДРАЖАНИЕ, ПРИТВОРСТВО ИЛИ АВТЕНТИЧНОСТ В „ТЯЛОТО ХРИСТОВО“ НА ЯН КОМАСА

2021/164 ЕНТРОПИЯТА КАТО СЪЗИДАНИЕ

2021/163 КОЙ Е ВЕРНИЯТ ТОН

2021/162 ЗА РАДИКАЛНОТО ЗЛО. ПСИХОАНАЛИЗА И ТЕОЛОГИЯ ПО ЛИНИИТЕ НА ЕДИН ФИЛМ

2021/161 ГРЕХЪТ КАТО НАРКОТИК. СПАСЕНИЕТО КАТО РЕАЛНОСТ

2021/160 ЕСТЕТИКА НА АСИМПТОТИЧНАТА ТОЧКА

2021/160 СОТИРИОЛОГИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ В ПОЕЗИЯТА НА АРХИМАНДРИТ СЕРАФИМ АЛЕКСИЕВ

2021/159 КОЖАТА НА ИСТИНАТА (ВТОРА ЧАСТ)

2021/158 КОЖАТА НА ИСТИНАТА

2020/157 ИЗКУСНАТА ОТМЯНА НА ПРАВОСЪДИЕТО В "ОРДИНАЛИЯ" И ДРУГИ СРЕДНОВЕКОВНИ ДРАМАТИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ

2020/156 РАЗОМАГЬОСВАНЕТО НА ЕЗИКА – САМЮЪЛ БЕКЕТ СРЕЩУ ДУМИТЕ

2020/155 ОТ КАРЛ ВЕЛИКИ ДО ФРИДРИХ I БАРБАРОСА

2020/154 ОТ ЗЛАТНИЯ ФОН КЪМ СИНЬОТО НЕБЕ (МЕТАМОРФОЗИ НА ИКОННИЯ ОБРАЗ ОТ СРЕДНОВЕКОВИЕТО КЪМ ВЪЗРАЖДАНЕТО)

2020/154 СВЕТОВНИЯТ ПРЕЦЕДЕНТ „ПАРАЗИТ“

2020/153 ЩРИХИ ВЪРХУ ИСТОРИОГРАФИЯТА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА ПРЕЗЕНТАТИВНА КУЛТУРА

2020/153 ЗА ПЪТЯ НА ЗЛОТО В СВЕТА (ЗА "ПОРАЗЕНИТЕ" НА ТЕОДОРА ДИМОВА)

2020/152 КРИСТО, ЖАН-КЛОД И ПОКРОВЪТ НА РАЙХСТАГА. ЕДИН БОГОСЛОВСКИ ПОГЛЕД

2020/152 ДИМ, ДЪХ И ДУХ В „СВЕТА СОФИЯ“

2020/151 СИКСТИНСКАТА МАДОНА

2020/151 ЗА СИКСТИНСКАТА МАДОНА

2020/151 6 АВГУСТ, ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

2020/151 БЛЯСЪКЪТ НА ОТКРОВЕНИЕТО

2020/150 БЕКЕТ: РОЛЯТА НА ПРЕДМЕТИТЕ Е ДА ВЪЗСТАНОВЯТ МЪЛЧАНИЕТО

2020/150 РЕЛИГИОЗНИТЕ ОСНОВАНИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИЗКУСТВОТО НА ХАНС ЗЕДЪЛМАЙР (1896–1984)

2020/149 ЦЪРКОВНАТА МУЗИКА И ВРЕМЕТО

2019/147 ДОСТОЕВСКИ: ТРАГЕДИЯ – МИТ – МИСТИКА

2019/145 „СМЕЛОСТТА ДА МЕЧТАЕШ“ ЗА ЕДИН НЕЕВКЛИДОВ СВЯТ. НАУКА И РЕЛИГИЯ В РУСКИЯ ВЪЗГЛЕД ЗА ИКОНАТА

2019/144 ПРАЗНОТАТА. МОДУСИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ВЪВ „ВОРСТВАРД ХО“ НА БЕКЕТ

2019/144 ГЕНЕЗИС ОТ ДУХА – РОМАНТИЧЕСКАТА ДРАМА НА ЮЛИУШ СЛОВАЦКИ

2019/143 „ЧОВЕКЪТ БОГАТСТВО” – 130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА МУЗИКОУЧИТЕЛЯ И КОМПОЗИТОР ПЕТЪР ДИНЕВ

2019/143 ХРИСТОС – СВЕТЛИНАТА НА СВЕТА

2019/142 БЕЗСМЪРТНИТЕ ОТ АГАПИЯ

2019/142 ОПИТ ЗА ФИЛМОВА ЕКЗЕГЕЗА НА ДЕСЕТОСЛОВИЕТО (С ФОКУС ВЪРХУ ПЪРВАТА ЗАПОВЕД) НА КШИЩОФ КЕШЛОВСКИ

2019/142 СРЕДНОВЕКОВНИЯТ АНГЛИЙСКИ ТЕАТЪР: КОДОВЕ И ЖАНРОВЕ

2019/140 ОПИТ ЗА ФИЛМОВА ЕКЗЕГЕЗА НА „ДЕСЕТОСЛОВИЕТО“ (с фокус върху Първата заповед (Едно) на Кшищоф Кешловски)

2019/140 МЪРТВА ПРЕДСТАВА СИ ПРЕДСТАВЕТЕ – раждането на феномена протезна идентичност от духа на творчеството на Самюел Бекет

2018/137 СТЪЛБАТА И ЛЕСТВИЦАТА

2018/137 СИМВОЛНО-НОМЕРОЛОГИЧНАТА ХИПОТЕЗА ЗА БРОЯ НА ИЗТОЧНОЦЪРКОВНИТЕ ГЛАСОВЕ В КОНТЕКСТА НА ТВОРЕНИЯТА НА СВ. ОТЦИ ДО СВ. ИОАН ДАМАСКИН

2018/137 ЛОШИТЕ СВЕЩЕНИЦИ И ДОБЛЕСТТА НА СЪСТРАДАНИЕТО. ШЮСАКУ ЕНДО И ГРЕЪМ ГРИЙН ЗА ПАРАДОКСИТЕ НА ХРИСТИЯНСКАТА ДОБРОДЕТЕЛ

2018/136 ЖЕСТЪТ В РИЛСКАТА ИКОНА НА СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ – СТЪЛБА С ТРИ СТЪПАЛА

2018/134 МЪЛЧАНИЕТО НА МАРТИН СКОРСЕЗЕ И ШЮСАКУ ЕНДО

2018/134 МИХАИЛ ДАМАСКИНОС МЕЖДУ MANIERA BIZANTINA И MANIERA VENEZIANA

2018/132 ПРОСТОРЪТ БЕЗ НЕБЕ И ВРЕМЕТО БЕЗ ДЪЛБОЧИНА

2018/132 ТЕАТЪР И ХРИСТИЯНСТВО – ДОПИРНИ ТОЧКИ

2018/132 ТРАГЕДИЯТА „ИРИДИОН“ НА ЗИГМУНТ КРАШИНСКИ – СБЛЪСЪК МЕЖДУ ЧОВЕК И ДУХ, РЕВОЛЮЦИЯ И ТРАДИЦИЯ, МАТЕРИАЛИЗЪМ И ХРИСТИЯНСТВО

2018/130 ПРИКАЗКА ЗА ЕДИН НЕВЪЗМОЖЕН АДВЕНТ ФИЛМЪТ НА ИЛДИКО ЕНИЕДИ СИМОН ВЛЪХВА (1999)

2017/127 ЦЪРКОВНОМУЗИКАЛНИТЕ И ХИМНОЛОГИЧНИ ПОДАТКИ В СЪЧИНЕНИЯТА НА ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ

2017/127 ЦЕПНАТИНА В ПЪТЕКАТА НА ВРЕМЕТО – УНИКАЛНИЯТ КАЙРОС „В ОЧАКВАНЕ НА ГОДО“

2017/125 ПАПИТЕ И ЕДИНСТВОТО НА ЛАТИНСКИЯ СВЯТ

2017/123 ЙЕРОМОНАХ ДИОНИСИЙ ОТ ФУРНА – ИКОНОПИСЕЦ И ВЪЗРОЖДЕНСКИ ДЕЕЦ

2017/120 Раненото тяло. Болката като онтология в творчеството на Самюел Бекет

2017/120 Христология на образа. С фокус върху киното

2016/117 Когато убият дявол. Размишления по повод филма на Аки Каурисмаки "Хавър" (2011)

2016/117 Очакване, надежда и антиапокалипсис в пиесата „В очакване на Годо“ на Самюъл Бекет

2016/114 Из "Пътни бележки по Света гора"

2016/114 Манастирите на Цанко Лавренов

2016/113 Съпротивата на слабостта

2016/111 Образи и първообрази на Христовата смърт и възкресение

2016/110 Златина Кирчева

2016/110 Краят е началото. Опит за кинематографична есхатология (продължение)

2016/108 Мистицизмът на Франсиско де Сурбаран

2016/107 В манастира

2016/107 Краят е началото. Опит за кинематографична есхатология (продължение)

2015/104 Сияйната болка на отсъствието. Скука и надежда В очакване на Годо на Самюъл Бекет

2015/104 Краят е началото. Опит за кинематографична есхатология

2015/102 „Страшният съд“ на Микеланджело и естетиката на възвишеното

2015/101 За процеса на тълкувание (екзегезис) във византийската музика

2015/101 Иконата на слизането на Христос в ада

2015/99 Памет, вина, съвест. (продължение)

2015/99 Един натюрморт на Сирак Скитник като Пиета

2015/98 За бащинството и синовството на Сина

2014/97 Вавилонската кула на Алиса

2014/95 За филма „Покаяние”

2014/95 Музика от безмълвието

2014/93 Стихове и багри

2014/91 Калин Янакиев разговаря с Емилия Дворянова за романа й При входа на морето

2014/90 Художествената украса на катедралата „Св. Петър” – генериращ фактор в развитието на мозаечното изкуство

2014/89 Тревненската иконописна школа. Геометрия на голотата

2014/88 Театърът като семинар

2013/86 Срещата като теофания

2013/83 Път, среща, дом

2013/83 Босх-и-Бош

2012/75 „Малкият” компромис и „голямата” придобивка

2012/73 Дървото на живота. Иововата кинопоема на Теренс Малик

2012/73 “Живей като птица, умри като куче!”

2012/72 Джон Ноймайер, християнин и танцьор

2012/70 Пейзаж с падането на Икар (географии по Брьогел)

2012/70 Поетичната памет (опит върху поезията на Константинос Кавафис)

2011/67 Католикът Рубенс

2011/63 Луцифер, емигрантът

2011/63 Синьото. Историята на един цвят

2011/62 Между Апокалипсиса и реалността. Илюстровани ръкописи от ХІІІ-ХІV век.

2011/60 Музикалната традиция на Св. гора

2011/60 Има ли християнско изкуство?

2011/60 Теологията като художествено творчество

2011/60 Икона и иконопочитание

2011/59 Икона и кинематографичен образ

2010/52 Шагал и Библията

2010/50 Eл Греко – религиозният художник

2009/45 Музика/теология: медитации върху Моцарт

2009/45 Мълчанието на Бога във филмовата естетика на Ингмар Бергман

2009/40 Ролята на изкуството в живота на Църквата.

2009/40 Емил Мирчев в разговор с Калин Янакиев

2009/39 Захарий Зограф – човекът, в неговия дом

2009/36 За Творенията на Василий Велики от музикално гледище.

2008/34 Вярата на Даниел Баренбойм.



Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org