BG | RU

Рубрики

ХРИСТИЯНСТВО И ИСТОРИЯ

2022/177 БРАЙДА, ТЕОДОРА, ТЕОФАНА. ЗА КАНОНИЗАЦИЯТА НА СВ. ТЕОФАНА (ЦАРИЦА ТЕОДОРА ТЪРНОВСКА) ОТ РУМЪНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

2022/177 ПРОТЕСТАНТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, РАВНОСМЕТКА

2022/176 ХРИСТИЯНСКИЯТ ВЪЗГЛЕД ЗА ИСТОРИЯТА

2022/175 МЕЖДУ ХИМЕРА И ХАРИБДА

2022/175 ИСТОРИЯ, БОГОСЛОВИЕ И МИСИЯ В ПОСЛАНИЯТА НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЕЛ

2022/174 СТАРОЗАГОРСКИЯТ МИТРОПОЛИТ МЕТОДИЙ И СОЦИАЛИСТИТЕ

2022/173 ТРИ ИЗХОДА. ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАВЕТ

2022/172 СКЪПОЦЕННАТА ИСТОРИЯ НА ЕДНА ДРЕВНА СВЕТИНЯ: МЕЛНИШКИЯТ ХРАМ НА СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ

2022/171 „РЕЛИГИЯТА Е ОПИУМ ЗА НАРОДА“: УПОТРЕБИ И ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ НА ОПИУМА КАТО МЕТАФОРА

2022/171 ВОДИТЕЛИТЕ В БУРНИТЕ РАННИ ДНИ НА ЦЪРКВАТА

2022/171 УКРАЙНА И УКРАИНСКИТЕ АВТОКЕФАЛИИ (1917–1937)

2022/170 МЕЖДУ ХИМЕРА И ХАРИБДА. ВИЗАНТИЙСКИ И ПОСТВИЗАНТИЙСКИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИТАЛИАНСКИТЕ ГРАДОВЕ ДЪРЖАВИ

2022/170 ИСТОРИЯТА НА ЕДНА СИНОДАЛНА ВЕРСИЯ НА БИБЛИЯТА, КОЯТО ОСТАВА НЕПУБЛИКУВАНА

2022/169 ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА НА РУСИЯ ОТ КРАЯ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО – НАЧАЛОТО НА ДВАДЕСЕТОТО СТОЛЕТИЕ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА СВ. ЙОАН КРОНЩАТСКИ И СВ. НИКОЛАЙ ЯПОНСКИ

2021/165 БОЛНОТО ТЯЛО И БОЛНАТА ДУША

2021/164 КОНСТИТУЦИЯ И АВТОКЕФАЛИЯ: ГРЪЦКИЯТ СЛУЧАЙ

2021/163 СТО И ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА ЦАРИГРАДСКАТА (ПРОТЕСТАНТСКАТА) БИБЛИЯ

2021/162 ОТЕЦ ГЕОРГИ ФЛОРОВСКИ – ВСЕЛЕНСКИЯТ УЧИТЕЛ

2021/162 КРИТИКАТА НА ИДЕЯТА ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ПРОГРЕС В ТВОРЧЕСТВОТО НА ПРОТ. ГЕОРГИ ФЛОРОВСКИ

2021/160 НОВИ ЦЕННИ ИЗДАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КАНОНИЧНОТО ПРАВО

2021/160 БАПТИЗМАЛНИ АСПЕКТИ НА АМАРТОЛОГИЧНИТЕ ДЕБАТИ В РАННОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ. ПЪРВОРОДЕН ИЛИ ПРАРОДИТЕЛСКИ ГРЯХ?

2021/158 СВ. ЛУКА, МИТРОПОЛИТ МЕСЕМВРИЙСКИ – ЕДИН НЕИЗВЕСТЕН АРХИЕРЕЙ НА НЕСЕБЪР

2020/157 СВ. ГОРАЗД – НЕПОЗНАТИЯТ СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИК

2020/157 МОНАШЕСКОТО СВЕЩЕНСТВО В ПЕРИОДА НА IV ВЕК

2020/155 ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЦЪРКОВНИЯ ЖИВОТ И ДУХОВНОСТТА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ПЪРВИТЕ ТРИ ГОДИНИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

2020/155 ХРИСТИЯНСТВОТО И КОМУНИЗМЪТ СА РАЗДЕЛЕНИ ОТ БЕЗДНА, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕОДОЛЯНА

2020/153 БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И „ДРУГИТЕ“. ПРИМЕРЪТ С ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ (1941–1944 Г.)

2020/153 ЛЮБОЗНАНИЕ СРЕЩУ ЛЮБОПИТСТВО – ВИЗАНТИЙСКИЯТ ХОД

2020/151 СВ. ЯКОВ ИЗПОВЕДНИК И ЕПИСКОП АНХИАЛСКИ – НЕВИДИМИЯТ ЗАКРИЛНИК НА ПОМОРИЕ

2020/150 ЖИТИЕ НА СВ. ПОТИТ СЕРДИКИЙСКИ (PASSIO SANCTI POTITI)

2020/150 СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ПОТИТ СЕРДИКИЙСКИ – ПЪРВИЯТ РАННОХРИСТИЯНСКИ МЪЧЕНИК НА СОФИЯ

2020/149 „ШУМКАРСТВОТО Е ЯВЛЕНИЕ НА ДНЕШНОТО БОЛНО И РАЗМИРНО ВРЕМЕ“

2020/149 „СТАНОВИЩЕТО МИ ПО ЕВРЕЙСКИЯ ВЪПРОС Е ПРИНЦИПНО“

2020/148 ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЦЪРКВА И ДЪРЖАВА В „СВЕТАТА РУС“: НАГЛАСИ ПРЕЗ ЕПОХАТА НА РОМАНОВИ

2020/148 ЮНИЯ: ЕДНА ЖЕНА АПОСТОЛ

2019/147 ОБЩНОСТТА НА СЕСТРИТЕ ЕВХАРИСТИНКИ, ИЛИ КАК И КЪДЕ СЕ СЛУЧВА ДИАЛОГИЧНОТО БИТИЕ НА БЛАГОДАРЕНЕТО (МАРИЯ И/ИЛИ МАРТА: ЗА ДУМИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА, СЕСТРА МАКСИМИЛИАНА)

2019/146 КАК НАЦИСТИТЕ ПРЕОСМИСЛИХА КОЛЕДА

2019/145 ЖИТЕЙСКИЯТ И ДУХОВЕН ПЪТ НА ПЪРВИЯ СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ (1819–1896)

2019/144 „АЯЗМОТО” В СТАРА ЗАГОРА – ЕДИНСТВЕНИЯТ БЪЛГАРСКИ ПАРК, СЪЗДАДЕН ЗА СЛАВА НА БОГА

2019/141 АПОСТОЛИ ОТ ЧИСЛОТО НА 12-ТЕ, НА 70-ТЕ И ТЕХНИ УЧЕНИЦИ – РАЗПРОСТРАНЯВАЛИ ХРИСТОВОТО УЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ

2019/141 НИКОЛАЙ ШЕЛЕХОВ – ЗАСТЪПНИК И РАЗПРОСТРАНИТЕЛ НА СТАРИННИТЕ ИКОНОГРАФСКИ ТРАДИЦИИ В БЪЛГАРИЯ, ГЕРМАНИЯ И АМЕРИКА

2019/140 ПРАКТИКАТА НА АПЕЛАЦИОННОТО ПРАВО НА КОНСТАНТИНОПОЛСКИТЕ ПАТРИАРСИ

2019/140 ПРЕВОДИТЕ НА ГРЪЦКИ ПАТРИСТИЧНИ ТЕКСТОВЕ В ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

2019/140 ЕДИН ЛИТЕРАТУРЕН АВТОПОРТРЕТ ОТ ВИЗАНТИЙСКИЯ XIII ВЕК (ГЕОРГИ ОТ КИПЪР / ГРИГОРИЙ II И НЕГОВАТА „АВТОБИОГРАФИЯ“)

2019/139 НЕИЗВЕСТЕН РАПОРТ НА ПРОТЕСТАНТСКИЯ ПАСТОР ПАНЕ ДАНАИЛОВ ТЕМКОВ

2019/139 МАНАСТИРИ, ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА ОТ СРЕДНОВЕКОВИЕТО КЪМ НОВОТО ВРЕМЕ

2019/138 ЗА ИЗЛОЖБАТА „КАТОЛИЧЕСКИТЕ МЪЧЕНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ (1944–1989): ОТ ПОЛИТИЧЕСКА РЕПРЕСИЯ КЪМ РЕЛИГИОЗЕН КУЛТ“

2019/138 КОПТИ ЛИ СА РОМИТЕ? ПРОПУСНАТИ СТРАНИЦИ ОТ ОСМАНСКОТО МИНАЛО

2019/138 100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЕПИСКОП ЛАЗАР МЛАДЕНОВ (1853–1918)

2018/136 МЕТАФИЗИКА НА СВОБОДАТА

2018/137 ЧАРЛЗ МАЛИК, ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И НЕБЕСНАТА АНТРОПОЛОГИЯ

2018/136 ПРОТЕСТАНТСКИЯТ ВЕСТНИК „ЗОРНИЦА” И БЪЛГАРИТЕ

2018/136 ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ СРЕЩУ ЗАБРАНЕНАТА ЛИТЕРАТУРА. СЛУЧАЯТ НА ОТЕЦ ПЕТЪР ВАСИЛКОВСКИ

2018/135 ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЪРКВИ В ЕВРОПА 1914–1949 г.: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРИЕМСТВЕНОСТ

2018/135 ПАСТОР ВАСИЛ ЗЯПКОВ И ПОЛИТИЧЕСКАТА МУ РОЛЯ ПО ВРЕМЕ НА ПАРИЖКАТА МИРНА КОНФЕРЕНЦИЯ (ЮЛИ – ОКТОМВРИ 1946 Г.)

2018/135 АМЕРИКАНСКАТА ПРОТЕСТАНТСКА ПРОПАГАНДА В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ И БЪЛГАРИТЕ

2018/134 РАННОСРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ И ХРИСТИЯНСТВОТО

2018/133 ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ НА СВЕЩЕНИК ВАСИЛИЙ ШУМАРЕВ (1919–1977 Г.)

2018/133 МЕТОДИСТКИЯТ СУПЕРИНТЕНДАНТ ЯНКО ИВАНОВ И АРЕСТИТЕ НА „ПАСТОРИТЕ-ШПИОНИ” ПРЕЗ 1948 Г.

2018/131 „БЪЛГАРСКИЯТ ВЪПРОС“ И КРИЗАТА НА ПАПСТВОТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ТРЕТИНА НА IX В. ФОРМОЗА, ПАПСТВОТО И „БЪЛГАРСКИЯТ ВЪПРОС“

2018/130 „БЪЛГАРСКИЯТ ВЪПРОС“ И КРИЗАТА НА ПАПСТВОТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ТРЕТИНА НА IX В.

2018/130 ПОКЛОННИЦИ, КРЪСТОНОСЦИ И ЛОВЦИ НА РЕЛИКВИ: ОТ „СВЕЩЕНАТА КРАЖБА” И ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА МОЩИ ДО ТЪРСЕНЕТО НА ГРААЛА

2018/129 РЕФОРМИТЕ В РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА СЛЕД ПОМЕСТНИЯ СЪБОР ОТ 1917/18 Г.: ЗАБРАВЕНИ – ЗАБРАНЕНИ – НЕВЪЗМОЖНИ?

2018/129 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ БИБЛЕЙСКИЯ ТЕКСТ И НАУЧНИТЕ ДОСТИЖЕНИЯ В КАЛВИНОВАТА ЕГЗЕГЕТИКА НА ПЪРВА ГЛАВА ОТ КНИГА БИТИЕ

2018/128 МАРТИН ЛУТЕР: ИКУМЕНИЧЕСКО ПРИЗНАНИЕ

2018/128 ДИАЛОГЪТ МЕЖДУ ПРОТЕСТАНТИТЕ И ВСЕЛЕНСКАТА ПАТРИАРШИЯ ПРЕЗ XVII ВЕК

2017/127 ОТРАЖЕНИЯ НА РЕФОРМАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО – ОПОЗИЦИЯ ИЛИ РЕФОРМИРАНЕ НА ВЛАСТТА

2017/127 ВЪЗПОМЕНАНИЯ НА НИНА ВЛАДИМИРОВНА ТРАПАНИ ЗА ХРАМА НА СРЪБСКОТО ПОДВОРИЕ В МОСКВА

2017/127 СЕРГИАНСКИЯТ СМУТ. КРАТКИ БЕЛЕЖКИ ЗА СЪБИТИЯТА

2017/127 МЪДРОСТ, РАЗУМНО ПОЗНАНИЕ И ДИАЛОГ СПОРЕД МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК

2017/127 ОТ ТАНГЕНТИТЕ КЪМ КРЪГА: РЕЛИГИИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО

2017/126 СВЕТИТЕ МЪЧЕНИЦИ ИНА, ПИНА И РИМА – СКИТСКИТЕ УЧЕНИЦИ НА АПОСТОЛ АНДРЕЙ И ПРОСВЕТИТЕЛИ НА ЗЕМИТЕ НИ

2017/125 ДВЕ ГЛЕДИЩА ВЪРХУ ОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ РЕФОРМАЦИЯ И ПРАВОСЛАВИЕ: ПОСЛАНИЕТО НА ФИЛИП МЕЛАНХТОН ДО ПАТРИАРХ ЙОАСАФ II И ПИСМОТО НА ЙОХАН КРИСТИЯН БЮТНЕР ДО АУГУСТ ХЕРМАН ФРАНКЕ

2017/125 НАЧАЛОТО НА РЕФОРМАЦИЯТА: ВЪПРОСИ И ВЪЗМОЖНИ ОТГОВОРИ

2017/125 СПОМЕНИ ЗА СЪБОРА 1917–1918 Г.

2017/124 СТАРОЗАГОРСКИТЕ (ВЕРИЙСКИ) МЪЧЕНИЦИ ЗА ХРИСТА: 40-ТЕ ДЕВИЦИ, ДЯКОН АМОН И КЕЛСИНА

2017/124 ИСТОРИЯ НА ПРАЗНИКА УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

2017/123 АНГЛИКАНО-ПРАВОСЛАВНИЯТ ДИАЛОГ

2017/123 ДИАЛОГЪТ МЕЖДУ ПАТР. ЙЕРЕМИЯ II И ВИТЕНБЕРГСКИТЕ БОГОСЛОВИ ПРЕЗ XVI В.

2017/122 В ТЪРСЕНЕ НА ПОКРОВИТЕЛ. ФАКТОРИ И ТЕНДЕНЦИИ В БЪЛГАРО-РУСКИТЕ ЦЪРКОВНИ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ ХХ ВЕК

2017/121 Свети апостол Андрей Първозвани и проповедта му в земите на България

2017/119 За артефактите на ранната библейска история

2017/119 Времето на реформациите

2017/119 Митрополит Стефан беше един от най-близките съработници на патриарх Кирил, който не забравяше да казва „Благодаря“.

2017/119 Архипастир, заслужил обичта на хората. 110 години от рождението на Великотърновския митрополит д-р Стефан.

2017/118 Мартин Лутер и преводът на немската Библия

2016/116 Кръщение на иноверни и инославни в практиката на БПЦ в миналото и днес

2016/116 Йерархия и братство в ранновизантийския манастир

2016/115 Църква на прицел. „Българското общество между вярата и атеизма – по материали от периодичния печат от 20–30-те години на ХХ век“.

2016/115 Спомени за Неврокопски митрополит Борис

2016/115 Бегли спомени за Неврокопски митрополит Борис

2016/115 Митрополит Борис Неврокопски – пастирът и изповедникът

2016/113 Еклесиологията на празника на Св. братя. Св. св. Кирил и Методий в славянското православие

2016/112 Св. Димитър Солунски или Сирмиумски (Сремски) Чудотворец и неговият слуга св. Луп от Нове (Свищов)

2016/111 Държавна сигурност в Св. синод: статистика, тенденции, изненади

2016/111 В името на Иисус. 80 години от създаване на Съюза на православните братства в България

2016/111 „Манастирът на българите“ на остров Оксия

2016/110 Единството и католичността на Църквата в дебата между Константинопол и Рим от началото на XIII в.

2016/110 Церемония, памет и православие във Византия. Празникът на православието и неговото учредяване

2016/110 Византийските автори за исляма

2016/107 Парадоксите на руското културно развитие: максимализмът

2016/107 За историята на една Църковна история, или за Цезар Бароний и неговия век

2015/105 Между усамотението и политиката – аскетът във византийския мегаполис

2015/104 Аз паметник за мен градих неръкотворен… или животът и делото на Майстора Кукузел

2015/104 Възгледът на св. Максим Изповедник за човешката воля в интерпретацията на св. Йоан Дамаскин и св. Фотий Цариградски

2015/103 Плановете за разрушаване на църквата „Св. Неделя” и джамията „Баня Баши” през 50-те години на ХХ в.

2015/102 Причини за схизмата според патр. Михаил Керуларий и опити за свалянето й до ІV Кръстоносен поход.

2015/102 Богословско образование във Византия

2015/101 Изход като секуларизация на властта

2015/101 Венчание за царството – исторически обзор

2015/100 Съдът на синедриона над Иисус Христос. (Анализ на древноеврейското законодателство)

2015/99 Митът за Ал Андалус и феноменът „мосараби”

2014/97 Historia infamiae et infamia historiae

2014/95 Национално отстъпничество

2014/95 За проповедта на Джон Кийбъл „Национално отстъпничество”

2014/93 Никола Петков в нас. Процесът „Миндсенти”

2014/92 Светият престол и Католическата църква в българската история (1846–2014 г.)

2014/92 Патриарх Кирил в плановете на Държавна сигурност (хипотези в документи)

2014/91 Папоцезаризъм и цезаропапизъм: критика на терминологията

2014/90 Островният манастир „Св. Йоан Предтеча” – една непрочетена страница от църковната ни история

2014/89 Българското църковно строителство през 30-те години на ХІХ век

2013/87 Славянският аспект в българската мисия на възкресенците

2013/87 Харизмата на възкресението е харизмата на надеждата.

2013/86 Еклисиологичният модел след извоюването на патриаршеско достойнство за Руската църква

2013/86 Възвишената проповед на Милтън

2013/86 Ареопагитика

2013/85 Някои размисли на Екзарх Стефан І Български за народопсихологията и историческата съдба на българите

2013/85 Исторически сведения за богословския диалог между Вселенската патриаршия и реформаторите през ХV–ХVІ век

2013/84 „Абсолютно неподходящ”. Личността на Доростолски митр. Иларион през погледа на Държавна сигурност

2013/84 Йоан ХХІІІ. Биография

2013/84 Архиепископ Анджело Джузепе Ронкали – папа Йоан ХХІІІ и историческите корени на българската уния

2013/83 Провидение и свобода на волята при католическите автори от бароковата епоха: Бартоломео Мастри

2013/81 Русия-Сфинкс, съвсем особена. „Руската душа“ през тримата „Богатири“

2013/81 Религия и политика в съчиненията на Кръстьо Пейкич, българин от Чипровци (1666-1730)

2013/80 Църковната грижа към руските бежанци в България (в началото на 20-те години на ХХ век.)

2013/79 Разпадане на общността

2012/77 Уилям Сеймур – пионерът на харизматичната вълна в съвременното християнство

2012/76 Положението на Православната църква в Османската империя и богословският диалог

2012/75 Бележки върху средновековната представа за тъгата

2012/75 Арианството и победата над него на Първия Вселенски събор

2012/75 Стенописите от Боянската църква в българската научна литература (Още един поглед върху проблема за Ренесанса)

2012/75 Храмът като политическа конюнктура. За един български прочит на руското самодържавие

2012/74 Св. Амвросий Медиолански и блаж. Августин като учители на Лутер за „оправданието”

2012/74 Рецепция на болшевишката революция в българския църковен дискурс (началото на 20-те години на ХХ век)

2012/73 Бележки към етическите платформи на българските преходи

2012/73 Дехристиянизация на смъртта в Европа: случаите на Великобритания, България и Румъния

2012/72 Писмо до йеродякон Давид

2012/72 Отговорността да направиш и да следваш своя избор

2012/71 Опитът за единение на част от Англиканската църква с православните в началото на ХVІІІ в.

2012/71 Св. Варвара Илиополска – по следите на едно предание

2012/69 От православие към комунизъм. Kазусът на Варненския митрополит Йосиф и неговата брошура И аз съм комунист

2012/68 Политическата теология на Хуан Доносо Кортес: критика на либерализма и социализма

2011/67 Св. Климент, папа Римски – първи епископ на София

2011/66 Протестантските ъндърграунд общества на тинчевистите

2011/66 Някои бележки върху личността на първия униатски архиепископ Йосиф Соколски (част втора)

2011/65 Храненето на монасите

2011/64 Някои бележки върху личността на първия униатски архиепископ Йосиф Соколски

2011/61 Разрояването на царете – девалвация на титлата или промяна на политическия модел през българския ХІV век.

2011/58 Гърция и кръстоносните походи

2011/58 Католиците от източен обряд сред католическите общности и идентичности в България

2011/58 Заради разделението на църквите хората не знаят къде да отидат.

2010/57 Играта за Даниил (от Бове)

2010/57 Игра за Даниил. Встъпителни думи

2010/57 Християнство и генеалогия

2010/53 По повод на магарето

2010/53 Защо не можем да не се наричаме „християни”

2010/52 Кръстителят и Отстъпникът: Борис-Михаил и Владимир-Расате между мита и реалността

2010/51 Епиката Пътуване към Петербург в българската литературна, политическа и религиозна култура от първите десетилетия на 20 век

2010/49 Комунистическият проект за БПЦ: "Пазител на българщината" и "паметник на културата"

2009/46 Кратко изложение на живота на Иисус Христос

2009/46 „Идеологическа” критика върху Христос – криза в живота на Бог

2009/46 За историята на Бога, станал човек, и за нейните съвременни прочити

2009/46 Какво да правим с Иисус Христос?

2009/45 Насилие над душата и тялото – римските зрелища

2009/45 Защо в историографията на Средновековието не му върви?

2009/45 Християнството сред българите до Покръстването (865 г.)

2009/44 Държавна сигурност и посещението на патриарх Максим в Америка.

2009/42 Към въпроса за въвеждането на траурния ритуал и социалистическата празнично-обредна система у нас – 1969–1971 г.

2009/41 Сирското християнство – една жива традиция.

2009/41 Патриархът калвинист.

2009/41 Противоречивият Жан Калвин.

2009/40 Размисли за българския национален елит.

2009/39 Европейски печатни Библии, разпространени през ХVІІІ и ХІХ в. по българските земи.

2009/38 Тамплиерите – „козли отпущения”.

2009/37 Знаковото затваряне на света. Илюминираният инициал в средновековната книжнина.

2008/33 Назад по стъпките на един средновековен проект. Филип де Мезиер и Чинът за Въведение Богородично.

2008/33 Преподобният Григорий Синаит и средновековна Парория.

2008/26 Колумб и мистерията на „неосъществения откривател”.

2008/26 Дуалистичната традиция в християнството.

2008/25 Претенции за универсализъм и съзнателно провинциализиране: Православната и Католическите църкви след 1368 г.

2008/25 Зимата в манастира.

2005/16 Жан Пиер Оливи: едно схващане за незаблудимостта на папата.

2005/15 Игра в играта – съвест и политика.

2005/14 Константинопол в представите на Средновековния запад.

2005/14 За християнското разбиране на понятието за народ и народност – проблеми на философската и историческата му употреба.

2005/14 Играта и времето. Бележки върху интерпретациите на играта през Късното Средновековие.

2005/13 Между вярата и покварата. Четвъртият Кръстоносен и разграбването на Константинопол

2004/12 Българското православие - между консервативното начало и либералните експерименти

2003/5 Мисията на свещеника Какво помнят българските селищни истории.

2002/4 Далечната земя. Бележки върху една средновековна представа.Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org