BG | RU

Рубрики

ХРИСТИЯНСТВО И НАУКА

2021/162 ЦЪРКВА И НАУКА

2021/162 БОГ И ЗАКОНИТЕ НА ПРИРОДАТА

2019/142 ИЗУЧАВАНЕТО НА ПРИРОДАТА МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ОТВОРЕНОСТ КЪМ ТРАНСЦЕНДЕНТНОТО

2019/140 ДУШЕГРИЖИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ, СФЕРИ НА КОМПЕТЕНЦИЯ

2018/131 ФОРМИ НА РЕЛИГИОЗНА ГЛОКАЛИЗАЦИЯ: ПРАВОСЛАВНОТО ХРИСТИЯНСТВО В ДЪЛГОСРОЧНА ПЕРСПЕКТИВА

2016/112 Homo psychologicus и духовният човек на вярата

2016/112 Проблеми пред добрият брак: свръхзависимостта

2016/110 Екзистенциален срещу регулативен подход: екологичният въпрос като екзистенциален, а не каноничен проблем

2016/110 Physis и ktisis: два различни начина да се мисли светът

2016/109 Къде е Бог?

2016/107 Споровете около понятието за достойнство в биоетиката

2015/104 Връзката между учението за Божиите енергии и разбирането на пространството при Томас Торънс и Христос Янарас

2015/102 От биополитика към безпризорност

2015/102 Трансхуманизмът: новата еволюционна утопия

2015/101 Екзистенциалната „Иов ситуация“: Вярата между абсурда и безусловния смисъл

2015/100 Един лекар говори за молитвата

2011/66 Модерната психология в светлината на теологията

2011/66 „Аз и моят създател”. Психоанализа и вяра

2011/64 Православният поглед към законите на биоетиката

2011/64 Антропичният принцип и човешката природа на Христос

2011/61 Практическата теология и теорията на релевантността в преводната теория

2010/57 Митът за това, че Джорджано Бруно е бил първият мъченик за модерната наука

2003/8 Църква, биоетика, наука

2003/8 Има ли необходимост от интелигентен проектант в еволюцията?Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org