BG | RU

Рубрики

Църква и общество

2022/174 КУЛТ КЪМ САМОДЪРЖЕЦА. ПРИНОСЪТ НА АЛЕКСАНДЪР МЕН ЗА ОБЯСНЕНИЕТО НА РУСКАТА ИСТОРИЯ

2022/174 ИВАН ИЛИН. ЛЮБИМИЯТ ФИЛОСОФ НА ПУТИН И ВОЙНАТА

2022/174 ЦЪРКВА И ОБЩЕСТВО. КОЛОКВИУМ НА БОГОСЛОВСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ И БОГОСЛОВСКИЯ ИНСТИТУТ „СВ. ТРИВЕЛИЙ“

2022/171 ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА СПОРЕД СВ. ЙОАН ЗЛАТОУСТ И СВ. ПОРФИРИЙ КАВСОКАЛИВИТ

2021/165 ЗАПОЧВА ЛИ НОВ ЕТАП ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ?

2019/147 ЕКЛИСИОЛОГИЧНИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ НА „ОСНОВИ НА СОЦИАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ НА РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА“ – НЯКОЛКО ВЪПРОСА ЗА РАЗМИСЪЛ

2018/131 ИЗЦЕЛЕНИЕ И СПАСЕНИЕ. ЛЕКАРЯТ И СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛЯТ – СХОДСТВА, РАЗЛИЧИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ В ПСИХОЛОГИЧНАТА ТЕРАПИЯ И ПОМОЩ

2018/129 СЕМЕЙСТВО И ОБЩЕСТВО

2017/120 Свободата на научното изследване и общественото благо

2017/120 Какво е вяра?

2016/114 Изповедите на един екзорсист

2013/86 Болестта и нейните симптоми

2013/81 Енорийските общности и виртуалното християнство. Опит за рефлексия върху посттоталитарната църковна идентичност

2013/81 Един богословски поглед отвъд еклесиологичната дилема клерикализъм – лаицизъм

2013/78 Светинята е за светите

2013/78 Клерикализъм и лаицизъм – две крайности в разбирането на служенията в Църквата

2013/78 Служението на лаоса в евхаристийното събрание на Църквата

2013/78 Божият народ като общност в перспективата на Книга Деяния на св. Апостоли

2012/77 Мирянски инициативи след 1990 г. Мисията възможна?

2012/77 Съборност и създаване на православни мирянски организации

2012/76 Морал, разум и естественото право

2012/76 Бракът, религиозната свобода и „голямата сделка”

2012/76 Монархия-демокрация: сгрешената дихотомия за модела на управление в Църквата

2012/74 Четирите признака на Църквата

2012/74 Упадъкът на догмата и опустяването на църквите

2012/74 Увод към Духовна Енеида от Роналд Нокс

2012/72 Богословие и секуларизъм: за необходимостта от богословски критерии

2012/72 Пасхалната радост е отговор на всички кризи и терзания

2011/65 Безразличие, отегчение, скука

2011/65 Пладнешкият демон

2011/65 Външният човек

2011/61 Радикалният консерватизъм на Жозеф дьо Местр

2011/61 Християнската вяра и цивилизацията

2010/48 Да принадлежиш без да вярваш. Употреба на религията при легитимиране на политически позиции в България

2008/30 Деца пишат писма на Бог

2008/30 Вицове

2008/30 „Добродетелта” хумор в служба на вярата.

2008/30 За г-н Маккейб и фриволността към божественото

2008/30 За духа на времето и чувството за хумор

2007/22 Царството Божие юзъри го грабят.

2007/22 Бог в мрежата.

2007/20 Църква и общество.

2003/8 Народът дете.Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org