BG | RU

Рубрики

ХРИСТИЯНСКА ПУБЛИЦИСТИКА

2017/126 БАНСКО – СРЕДИЩЕ НА ВЕРСКО-НАЦИОНАЛЕН ДУХ

2017/126 ХРИСТО БОТЙОВ – 1876–1926

2016/108 Спомен за милосърдие

2016/108 За границите – Жак Мурад и любовта в Сирия

2015/105 „Ако е рекъл Бог…“

2015/102 По повод едно „зло“ християнство

2015/100 Христос и медиите

2015/100 Юбилейно

2015/98 Вяра, живот, творчество

2015/98 Хора като богове, Живата вода

2014/97 Конгрес в Берлин за св. Максим Изповедник като европейски философ

2011/60 История на възникването на Великия пости

2011/58 Просфора и нафора

2010/56 За светите мощи

2010/53 Образ и пустота. Размисъл върху християнството в епоха на глобална медийна възпроизводимост

2009/44 Същността на православието.

2009/43 Кратки размишления върху поговорката "Прекаленият светец и Богу не е угоден"

2009/43 Радостта във вярвата срещу силата на изкушенията

2009/41 Крахът на евангелизма.

2009/39 Религия и наука.

2005/13 Журналистическата деонтология и публичната сфера.Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org