BG | RU

Рубрики

ХРИСТИЯНСТВО И ИСТИНА

2023/178 ЦЪРКОВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА КЛИРИЦИ И ЛАИЦИ (МИРЯНИ) В ПРАВОСЛАВНОТО КАНОНИЧНО ПРАВО.

2023/178 ГЕТСИМАНИЯ ИЛИ ГОЛГОТА. „ДОГМАТЪТ ЗА ИЗКУПЛЕНИЕТО“ В БОГОСЛОВИЕТО НА МИТР. АНТОНИЙ ХРАПОВИЦКИ И ПРЕП. ЮСТИН ПОПОВИЧ

2023/178 „УЖАСНИ ЧЕРВЕНИ НЕЩА“ (1944)

2023/178 ПЪРВОСТЕПЕННИ И ВТОРОСТЕПЕННИ НЕЩА (1942)

2022/175 ЕМПИРЕЯ И ЕМПИРИЯ

2022/175 ДЪРВО ЙЕСЕЕВО. ОПИТ ЗА СЪЗЕРЦАТЕЛНО ЧЕСТВАНЕ НА ТАЙНАТА НА РОЖДЕСТВОТО

2022/175 НАСЪЩНОТО БОГОСЛОВИЕ НА ДИОКЛИЙСКИ МИТР. КАЛИСТОС (УЕЪР)

2022/173 ЦЕННОСТТА

2022/173 ЛИЦЕТО, КОЕТО ЗАМЕСТВА БЛАГОДАТТА И НАЛОЖЕНАТА ДРУГОСТ КРИТИКА НА БОГОСЛОВИЕТО НА МИТРОПОЛИТ ЙОАН ЗИЗИУЛАС

2021/167 РЪКОПОЛОЖЕНИЕ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЕ (ЩРИХИ КЪМ ЕДИН АКТУАЛЕН КАНОНИЧНО-ПРАВЕН ПРОБЛЕМ)

2021/167 БОГ КАТО МЕТАФОРА

2021/164 ПРИЧИНИ ЗА СОЦИАЛНАТА СТАГНАЦИЯ НА БЕЗПИСМЕНИТЕ НАРОДИ

2021/164 ПРЕЗВИТЕРЪТ КАТО ИЗВЪРШИТЕЛ НА ЕВХАРИСТИЯТА В ПРАВОСЛАВНАТА ДИАСПОРА

2021/164 ПРЕРОГАТИВИТЕ НА КОНСТАНТИНОПОЛСКИЯ ЕПИСКОП

2021/164 ГРЕХЪТ НА АДАМ И ЕВА В УЧЕНИЕТО ЗА ЧОВЕКА НА МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК

2021/162 „ЗАСТАНА ЦАРИЦА ТЕБ ОТДЯСНО“: ЗА ПСАЛТИРА КАТО ОСНОВА НА ВИСОКАТА ПОЧИТ КЪМ СВ. БОГОРОДИЦА

2021/162 ПРЕРОГАТИВИТЕ НА КОНСТАНТИНОПОЛСКИЯ ЕПИСКОП

2021/162 ПРАВОСЛАВНАТА МИСИЯ: МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ

2021/160 ХРИСТИЯНСТВОТО В ЕДИН ПЛУРАЛИСТИЧЕН СВЯТ: ДОМОСТРОИТЕЛСТВОТО НА СВЕТИЯ ДУХ

2021/160 ПАРИЖКАТА ШКОЛА, АТИНСКАТА ШКОЛА И АМЕРИКАНСКАТА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСКА ДИАСПОРА

2021/160 СЪБОРНОСТТА НА ПРАВОСЛАВИЕТО (ИЛИ СЪБОРНОСТ, ИЛИ ИРАЦИОНАЛНА БЕЗДНА)

2020/157 ОТ УЧИТЕЛ КЪМ УЧЕНИК: ПОНЯТИЕТО ЗА „ЛИТУРГИЧЕСКО БОГОСЛОВИЕ“ ПРИ О. КИПРИАН (КЕРН) И О. АЛЕКСАНДЪР ШМЕМАН

2020/157 СВЕТЛИНАТА В БОГОСЛОВИЕТО НА СВ. МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК

2020/157 ЕДИНСТВОТО НА СЕДЕМТЕ ТАЙНСТВА НА ЦЪРКВАТА. ОПИТ ЗА МАЛЪК СВЕТОТАЙНСТВЕН СИНОПСИС

2020/156 ЕВХАРИСТИЯТА НА ЦЪРКВАТА – MYSTERIUM FIDEI – MYSTERIUM VITAE (ЛИТУРГИЧНИ ОСНОВАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ЕВХАРИСТИЙНОТО ТАЙНСТВО В ЛИТУРГИЯТА, ВЪВ ВЯРАТА, В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА)

2020/153 НРАВСТВЕНАТА ЕРЕС НА НАШЕТО ВРЕМЕ

2020/153 ТАЙНСТВОТО КРЪЩЕНИЕ ВРАТА, НО НАКЪДЕ?

2020/150 ОТ ВЕТХИЯ КЪМ НОВИЯ АДАМ

2020/150 ГЕНЕЗИСЪТ НА ЗЛОТО: ЧОВЕКЪТ И НЕ САМО

2019/147 ХРИСТИЯНСКИЯТ ХУМАНИЗЪМ И КРИЗАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ

2019/147 КОМЕНТАРЪТ НА ТЕОДОР МОПСУЕСТИЙСКИ (352–428) ВЪРХУ ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД СВ. ЕВ. ЙОАН

2019/144 СТРАДАНИЕТО НА ДЕЦАТА КАТО АБСОЛЮТНО ЗЛО

2019/144 КАНОНИЧНОТО ПРАВО КАТО ИЗРАЗ НА ЕКЛИСИОЛОГИЧНОТО СЪЗНАНИЕ НА ЦЪРКВАТА

2019/142 ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ФРАГМЕНТАЦИЯ НА ТАЙНСТВОТО КРЪЩЕНИЕ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

2019/140 ALTA FANTASIA

2019/140 ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ И БОГОСЛУЖЕНИЕ

2018/137 ТАЙНСТВОТО КРЪЩЕНИЕ И КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ РИТУАЛ ИМЕНУВАНЕ

2018/137 РАЗЛИЧНИТЕ КАНОНИЧНИ СВОЙСТВА ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ЮРИСДИКЦИЯ ОТ ВСЕЛЕНСКАТА КОНСТАНТИНОПОЛСКА ПАТРИАРШИЯ

2018/134 КАКВО ОЩЕ ИМА В „ПРАВОСЛАВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” НА РУСИЯ?

2018/134 ЕСХАТОЛОГИЧНАТА ЕКЛИСИОЛОГИЯ И ЕВХАРИСТИЙНОТО ПОНЯТИЕ METABOLE У СВ. ЙОАН ДАМАСКИН

2018/132 ЕСХАТОЛОГИЧНОТО СЪЗНАНИЕ НА ЦЪРКВАТА ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО КАТО ОТГОВОР НА ВЪПРОСА ЗА СТРАДАНИЕТО И СМЪРТТА

2018/132 ТАЙНСТВОТО КРЪЩЕНИЕ

2018/131 ЛИТУРГИЯТА НА СВЕТА

2018/130 ИКОНОГРАФИЯ И ПОЧИТ НА СВ. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА В КЪСНОВИЗАНТИЙСКАТА И ПОСТВИЗАНТИЙСКАТА ЕПОХА

2018/130 ЦЪРКВА И ДОГМАТ – ПЪТ В СВОБОДАТА

2017/127 РАЖДАНЕТО НА ХЕРМЕНЕВТИКАТА ОТ ДУХА НА РЕФОРМАЦИЯТА

2017/127 ПРОШКАТА (ЗА НЯКОИ ПСИХОЛОГИЧНИ, МОРАЛНИ И ОНТОЛОГИЧНИ ОЧЕРТАНИЯ)

2017/125 РАЗМИСЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА РАННОТО ДАТИРАНЕ НА ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ЙОАН

2017/124 ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ И ВИНОВНОСТТА

2017/123 TRANSSUBSTANTIATIO, IMPANATIO, METABOLE – ТРИ ЕВХАРИСТИЙНИ КОНЦЕПТА

2017/123 ПРЕОЦЕНКА НА ДАТИРОВКАТА НА ЕВАНГЕЛИЕТО НА ЙОАН

2017/118 Христос за нас в „курбан“ се даде

2016/117 Вярата, която Христос хвалеше

2016/117 Тайнството на любовта

2016/116 Дядо Назарий приземи гордия ми ум

2016/116 Политическата теология и византийската философия

2016/113 Мисълта за реинкарнацията – едно предизвикателство пред християнската теология

2016/113 Сравнителното богословие на религиите като предизвикателство пред богословието на ХХІ век.

2016/113 Свободна воля и предопределение във византийската традиция (от Немезий Емески до Фотий Константинополски)

2016/110 Спасение от света или спасение на света

2016/110 Библейски измерения на властта като откровение и приемство

2016/107 Смисъл, идентичност, синергия

2016/107 За съгласуването на провидението, предопределението и благодатта на Бога със свободния избор

2015/104 Изкуство и подвижничество (между Аристотел и св. Йоан Лествичник)

2015/104 Ти ли си оня, ….

2015/104 За светостта

2015/99 Проблемът за апокатастасиса в християнското богословие

2015/99 Денят на Месията

2014/97 За любовта в брака

2014/97 Христологическото основание на духовния живот според св. Григорий Палама

2014/95 Отношението към проблема за хомосексуализма в съвременното западно християнство

2014/94 Сърцето е алхимик

2014/0 Църковни беседи

2014/94 Три погледа към Църквата

2014/94 Маркел Анкирски и влиянието на савелианството

2014/94 Появата на енорията и презвитерът като предстоятел на Евхаристията през IV век.

2014/93 Евсевий Кесарийски и осъждането на Фотин

2014/89 Дева Мария в диалога между англикани и католици

2014/89 Джонатан Едуардс за Св. Троица, религиозния опит и спасението

2014/89 Цената на православието

2014/89 Давид – грешник и вярващ

2014/88 Неземният дух и ние

2014/88 Ordo Amoris – и постчовешкото общество

2013/87 Историческият характер на догмата

2013/87 Догмат и терминология в православната традиция днес

2013/0 Съвременната богословска теория за личността и еклисиологията на езика

2013/86 Евхаристийните граници на Църквата

2013/86 Есхатологичният характер на раннохристиянското съзнание. Двата еона

2013/84 „Висша форма на любовта към ближния“: към историята и теорията на богословието на освобождението

2013/83 Църковните канони и границите, превърнати в живот

2013/83 Добродетел и практика: рефлексии върху св. Максим в богословието от последното столетие

2013/83 Из Човекът не е сам

2013/83 Filioque – елемент на Каролингската „нормална теология”

2013/83 Какво е направил Иисус Христос на Тайната вечеря

2013/82 Нов поглед към осъжданията на Ориген и Теодор Мопсуестийски от Петия вселенски събор (Константинопол, 553 г.)

2013/81 Провидение и свобода на волята при католическите автори от бароковата епоха: Доминго Банес и Луис де Молина

2013/81 Темата за смъртта в богословието на св. Максим Изповедник

2013/81 Защо Бог стана човек?

2013/80 Протестантската теология и атеизмът

2013/80 Православният фундаментализъм и модерността

2013/78 Тайната вечеря. Богословско-екзегетичен опит върху хронологията на нейното протичане (втора част)

2012/75 Тайната вечеря. Богословско-екзегетичен опит върху хронологията на нейното протичане

2012/75 Въведение в християнството – вчера, днес, утре

2012/74 Православието и „големите въпроси”

2012/74 Кесаревото кесарю - Божието – Богу

2012/74 Хуманизъм и християнство

2012/73 Писма до Е. М. Чоран. Две проповеди

2012/72 Нетварната благодат според св. Григорий Палама

2012/72 Как да разпознаем нашето призвание?

2012/72 Реформистката теология срещу хиперкалвинизма

2012/71 Християнската и еврейската есхатология

2012/71 Каква полза, ако повредиш на земята, а спасиш душата си?”

2012/70 Св. Максим Изповедник и монотелитската ерес (или защо и кога две е повече от едно, когато говорим за Единоначалието)

2012/70 Победата над тревогата

2012/69 Кой може да бъде спасен?

2012/68 За моята религия

2012/68 Относно важността на текста на Джон Ролс "За моята религия"

2012/68 Религията и справедливостта като честност

2012/68 Йов, Дионис и човешкото възприятие

2011/67 Протология и есхатология при св. Максим Изповедник

2011/66 Свобода, власт, общност

2011/65 Йоан Зизиулас за есхатологията и лицата

2011/65 Етосът на светостта между онтологията и гносеологията

2011/65 Към невидимото

2011/64 Есхатология и христология

2011/64 Евхаристия и освобождение

2011/64 Св. Франциск от Асизи и Православната църква

2011/63 Щрихи към християнската памет

2011/63 Темата за чудесата в Евангелията

2011/63 Ценностите на нашето общество

2011/62 Християнството и Западът

2011/62 Богословието в контекста на културата

2011/61 Симеон Нови Богослов и богословието на личния опит

2011/61 Брак и общение

2011/61 Въпроси на православната еклисиология

2011/60 Есхатология: Краят на времето или освобождение от времето

2011/60 Из Иисус от Назарет. Страстната седмица

2011/59 Невидимият светец

2011/59 Два християнски парадокса

2011/58 Религиозна вяра и човешки права

2011/58 Божият замисъл за човека и свободната воля: Есхатологическа перспектива

2010/57 Възможна ли е една църковна онтология на общението? (Опит за евхаристиологично обосноваване)

2010/57 На прага на Апокалипсиса (из Дневник 1913–1915)

2010/57 Тайната на Леон Блоа

2010/56 Оригенистичната криза през VІ век.

2010/56 Проповеди.

2010/56 Да се проповядва с радост

2010/54 Св. Григорий Палама и исихастката молитва.

2010/54 Божията премъдрост.

2010/53 Лицето на безличните

2010/53 Тайната на личността, видяна през призмата на човешката самота

2010/53 Един дискусионен въпрос у Тома от Аквино: причината за греха (2). Незнанието или безсилието

2010/51 Софиология или Православие?

2010/51 Един дискусионен въпрос у Тома от Аквино: причините за греха. (1) Бог или дяволът?

2010/51 Философията и богословското мислене

2010/51 Две основни предпоставки на евхаристийната еклесиология

2010/50 Помирението – главният проблем на постмодерността

2010/50 Вечная памят

2010/49 Празникът

2010/49 Две идеи за вселенската Църква

2010/49 Проповед за смъртта

2009/46 За смисъла на историята в Библията

2009/45 Към едно възможно дефиниране на понятието за религия

2009/45 Между отричането и оправданието - християнство и култура в руски вариант

2009/44 Църква и Царство Божие: история и есхатология.

2009/43 Значението на църковното дисциплинарно правило и връзката му със спасението в източната традиция.

2009/42 Вярата, която не вярва

2009/42 Между Ева и Богородица: пътят на женствеността.

2009/42 Небесната Царица, Нейното Успение и Възнесение.

2009/42 Четири молитвени съзерцания пред иконата на Христос.

2009/41 Срещата на православното и схоластичното богословие във Византия.

2009/40 Епиклезисът в светлината на дебатите от Фераро-Флорентинския събор

2009/40 Идеята за примата в православната еклеcиология прот.

2009/40 Философски и научни подходи към creatio ex nihilo.

2009/39 Съдбата на византийската теокрация

2009/39 Личността и мисълта на светейшия патриарх Сергий

2009/38 Волята да вярваш и необходимостта от символи на вярата.

2009/38 Догматът за непорочното зачатие.

2009/37 Диалог за вярата и неверието.

2009/37 Трите молитви на Авраам, отец на всички вярващи.

2009/37 Масиньон, или за гостоприемството.

2009/36 Нов прочит на Антихриста на Соловьов.

2009/36 Образ и подобие Божие (Човекът и ангелите).

2009/36 Огнената река.

2008/33 Писма до госпожица дьо Роанез.

2008/33 Безсмъртието на душите и възкресението на мъртвите.

2008/31 Есхатологическата трансценденция.

2008/31 Разпнатият Бог.

2008/31 Защо Бог у християните е Троица? (според свидетелството на св. Иоан Богослов)

2008/31 Размишления върху думата „Бог”.

2008/29 Кръстен път. Най-важните въпроси

2008/29 Кръстният път на човека

2008/28 Източният и западният подход към теологията

2008/27 Солта на земята. Размисли върху проповедта за блаженствата.

2008/27 Природното благо.

2008/27 Из „Дневници 1973 – 1983”.

2008/26 Тринитарното битие на църквата

2008/25 Via crucis.

2008/25 Триадологични основи и антропологични последици от духовността на бл. Августин и византийската „мистика”.

2008/25 Възмутителен ли е за съвестта догматът за вечния ад.

2008/0 Изкушенията на Христа

2008/25 Проповед 137: По евангелие от Иоан 10:1-16 За пастира, наемника и крадеца.

2008/24 Какво означава радостта.

2007/23 Божията любов.

2007/23 Православната теология на ХХІ век.

2007/21 Има ли бъдеще християнската традиция?

2005/16 Иконата и иконопочитанието в перспективата на тяхното историческо определяне и утвърждаване

2005/16 Проблемът за отчуждението отвъд конвенционалните решения.

2005/16 Четири интервюта за Църквата и съвременния свят.

2005/16 Смисълът на живота.

2005/15 Из Съпротивление и покорство.

2005/15 Руменият ангел.

2005/15 Ако можех да произнеса само една проповед.

2005/14 Религиозният характер на историята.

2005/14 Съблазните на църковното съзнание.

2005/14 Медитация върху книгата Битие от прага на Сикстинската капела.

2005/13 Имат ли страданията смисъл?

2005/13 Само да можеше това да се каже.

2005/13 Ние нямаме „право на щастие”. Човек или заек?

2005/13 Три беседи.

2004/12 Общението - същност на живота.

2004/12 Основа и опора, която не разочарова.

2004/12 Ние познаваме Бога в едно събитие на общението.

2004/11 Бележки към теологията на диалога, измеренията на святото и перспективата на толерантността.

2004/11 Нашите приятели светците.

2004/11 Историческият въпрос за Иисус Христос.

2004/11 Християнските задължения към света днес в светлината на православната сотериология.

2004/10 Кратък поглед към епохалното откритие на тазгодишните носители на Нобелова награда за медицина.

2004/10 Цивилизация без религия?

2004/10 Божието дирене на човека.

2004/10 In Memoriam. Сергей Аверинцев. Из последните му работи.

2004/9 Нищият Господ. (по повод "В първия кръг" на Ал. Солженицин

2004/9 Епископът и властта. Примерът на Св. Трима светители.

2004/9 Беседи върху блаженствата. (продлъжение)

2004/9 Бог под въпрос.

2004/9 In memoriam: Антоний Сурожский

2003/8 Беседи върху блаженствата.

2003/8 Освобождение от наследството на срама чрез Иисуса Христа.

2003/7 Съвременници на бъдещето.

2003/7 Истината и християнството.

2003/6 Сектантство в Православието и Православие в сектантството.

2003/6 Как да мислим секуларизма!

2003/5 Думите и делата на Христос.

2003/5 Тайнство и смисъл.

2003/5 Ролята на Църквата в съвременната цивилизация.

2002/3 Христос Янарас в разговор с Калин Янакиев, о. Николай Нешков и Георги Тенев.

2002/3 Въпросът за смисъла на живота и смисълът на този въпрос.

2002/3 За границите на църквата

2002/3 Из "Откриването на Бога".

2002/2 Пастирът до леглото на болния.

2002/1 Гласове. Разговор на Явор Дачков с О. Михаил

2002/1 За смислите на прошката

2002/1 Православната църква и третото хилядолетие

2002/1 Глобализация на света. Глобализация на душата. Глобализация на делницитеПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org