BG | RU

Рубрики

ХРИСТИЯНСТВО И ФИЛОСОФИЯ

2023/179 ТРЕВОГАТА В ХРИСТИЯНСТВОТО (ПО ВРЕМЕ НА ПРОТЕСТАНТСКАТА РЕФОРМАЦИЯ И КАТОЛИЧЕСКАТА КОНТРАРЕФОРМАЦИЯ)

2023/178 ПРОБЛЕМЪТ 'БАНАЛНОСТ'

2023/178 ФИЛОСОФИЯТА

2022/175 БОЖЕСТВЕНАТА СЪЩНОСТ И ПРИРОДНИТЕ ЕНЕРГИИ НА БОГА СПОРЕД ФИЛОТЕЙ КОКИН В НЕГОВИТЕ ДВЕ СЛОВА ЗА ТАВОРСКАТА СВЕТЛИНА СРЕЩУ АКИНИДИН

2022/175 МИСЛЕНЕТО

2022/173 РЕАБИЛИТАЦИЯТА НА СВОБОДАТА В СЪВРЕМЕННАТА ФИЛОСОФИЯ

2022/173 НИКОЛАЙ ОТ КУЗА: МЕЖДУ ОНТОТЕОЛОГИЯТА И ФЕНОМЕНОЛОГИЯТА НА НЕВЪЗМОЖНОТО

2022/173 ВЕЧНОСТ, ЕОН, ВРЕМЕ. СТРУКТУРИ НА ВРЕМЕВОТО И ТРАНСВРЕМЕВОТО ВЪВ ВИЗАНТИЙСКАТА ФИЛОСОФИЯ И ТЯХНАТА СИСТЕМА

2022/172 ЦАРСТВОТО БОЖИЕ

2022/169 СВЕТЪТ И НЕГОВИТЕ ПРОТИВОРЕЧИВИ АСПЕКТИ

2021/167 ДВА ТИПА СЛОВЕСНОСТ, ИЛИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ПОВТОРЕНИЕТО

2021/166 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИЗВАНИЕ НА ЖЕНАТА СПОРЕД ЕДИТ ЩАЙН

2021/164 ЧОВЕКЪТ

2021/164 УНИВЕРСАЛНОСТ И (МОРАЛНА) ИСТИННОСТ НА РЕЛИГИЯТА

2021/160 ЛИЧНОСТТА СПОРЕД СПИНОЗА, ПУФЕНДОРФ И ЛОК

2021/160 УЧЕНИЕТО ЗА ЕНЕРГИИТЕ ВЪВ "ВСЕСТРАННОТО УЧЕНИЕ" НА МИХАИЛ ПСЕЛ

2020/157 ДИАЛОГЪТ НА ЕДИТ ЩАЙН С ДИОНИСИЕВИЯ КОРПУС

2020/157 БИТИЕТО

2020/156 ДВЕ ЗНАЧЕНИЯ НА СВОБОДАТА В ИЗТОЧНАТА ПАТРИСТИЧНА ТРАДИЦИЯ

2020/156 КАКВО ЗНАЧИ „ВИЗАНТИЙСКИ ХУМАНИЗЪМ“?

2020/156 СЪЩНОСТТА НА МИТА

2020/155 ЕРАТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ (ИЛИ БЛАГАТА ВЕСТ НА ВРЕМЕТО)

2020/154 И СЛОВОТО СТАНА ДЪРВОДЕЛЕЦ (ИЛИ БЛАГАТА ВЕСТ НА НАШИТЕ РЪЦЕ)

2020/153 ОБЩЕСТВОТО

2020/153 „КОЛКОТО ПО-ВЕЛИК Е ГЕНИЯТ, ТОЛКОВА ПО-ДЪЛБОКО ОТКРИВА СВОЯТА ВИНА“

2020/153 УНИЩОЖАВАНЕТО НА ЧОВЕКА

2020/150 ИДЕЯТА ЗА ДУХОВНИТЕ ВЪЗРАСТИ

2020/150 ЗА ЕДИН ИНТЕРЕСЕН ОБРАТ В СЪВРЕМЕННАТА АНАЛИТИЧНА ФИЛОСОФИЯ

2020/148 ПАРАДИГМАТА НА ПРЕВОДА

2019/147 ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИОНИСИЕВОТО МИСЛЕНЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ

2019/146 ФИЛОСОФИЯТА И БОГОСЛОВИЕТО В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННОСТТА

2019/146 СЪЩО И ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИЯТА. ПОДХОДИ КЪМ OPUS MAGNUM НА ЮРГЕН ХАБЕРМАС

2019/144 ХРИСТИЯНСКИ ИДЕИ ЗА РЕЛИГИОЗНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА

2019/144 СВОБОДНАТА ВОЛЯ – ПРОБЛЕМИ НА РАЗБИРАНЕТО

2019/143 ЮРГЕН ХАБЕРМАС – ПОБЕЛЯЛ, НО НЕ И СМИРЕН

2019/142 ПРОБЛЕМЪТ ЗА СМЪРТТА В "ИДИОТ" НА ДОСТОЕВСКИ, ИЛИ ЗА БЛЕДНОСТТА НА ЛИЦЕТО

2018/135 ЗА РЕЛИГИЯТА

2018/135 ЧОВЕШКОСТТА НА ИИСУС

2018/132 ТРИ СЛУЧАЯ НА ИМЕННИ УПОТРЕБИ НА ДУМАТА „ЛИЦЕ“ В КОНТЕКСТА НА НАЙ-РАННАТА ХРИСТИЯНСКА ТРИНИТАРНА ДОКТРИНА

2018/132 ИСТОРИЧНАТА МЕТАФИЗИКА НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЯ XII В.: ЕДНА ЗАБРАВЯНА АЛТЕРНАТИВА

2018/130 АНАЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ И ОТКРОВЕНИЕ ПРИ КАРЛ БАРТ И ПАУЛ ТИЛИХ

2018/130 ФИЛОСОФСКО-ЕТИЧЕСКИ ФРАГМЕНТИ

2017/126 ЛЮБОВТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ПРЕД ЧОВЕКА

2004/11 Omne Verbum Sonat. Бележки върху феномена на гласното четене през Средновековието

2003/8 Толерантност и насилие: размишление върху апориите на религиозността

2003/8 История и апокалиптика

2003/6 Юрген Молтман и някои тенденции в евангелската теология на надеждата

2017/122 СЛУЧАЯТ ЙОВ

2017/121 Прелюд към етюд за духа

2017/120 Психотеологически рапсодии

2017/120 За Гьоте и Тома от Аквино и за класичния ум. Един спомен

2017/120 Идеята за трансценденталната теология в Opus postumum на Имануел Кант и произходът на проблема за сакралното

2017/120 Принасящият и Принесеният. Историко-космическата екзегеза на Христовата жертва у св. ап. Павел и св. Йоан Богослов

2016/117 Раят в перспективата на сътворението, Църквата и пакибитието

2016/117 Християнското разбиране за живота, болестта и смъртта.

2016/116 Форма на живеене. Философски етос и духовни упражнения

2016/116 Към реабилитацията на добродетелта

2016/115 Християнският морал и човешката участ

2016/113 Aliquid quo nihil minor cogitari possit или Анселм Кентърбърийски и проблемът за злото

2016/113 Сьорен Киркегор – по пътя към човешката съкровеност (Истината е субективността)

2016/112 Пътищата на свободата при Лутер, Декарт и Сартр

2016/109 Пилат и Иисус

2016/108 Религиозната трагедия на Лев Толстой

2016/106 Граници

2016/106 Паул Тилих – между световете

2015/105 Философията като „вярващо мислене”: о. Павел Флоренски и Блез Паскал

2015/99 Рудолф Ото и подходите към религията

2015/98 Свидетелство за скръбта

2015/98 Предизвикателството на болката и скърбите

2014/97 Фиктивното живеене

2014/97 Безсмисленото като генератор на смисъла

2014/97 Предговор (към Понятието „политическо”)

2014/96 Кесарят и Бог

2014/94 Памет, вина, съвест. Няколко кинематографични стратегии

2014/94 За смисъла на страданието

2014/94 Четири есета

2014/93 Срещу беззаконника

2014/92 Секуларизираният ад

2014/92 Апология и Апологетика

2014/91 Да се спаси Бог отвъд името

2014/91 Основание на битието и основна повеля

2014/91 Бог в съвремието ни

2014/90 Интегралният хуманизъм

2014/89 Атина и Йерусалим: къде в последна сметка обитава Шестов?

2014/89 За Светия Дух в природата и културата

2014/88 Утопия, морал, етика

2014/88 Часът на смъртта и хронотопът на последния миг

2014/88 Връзката „история-метафизика” – осева точка на византийската философия

2013/87 Невярващият и християните

2013/87 От „сакрално” към „интегрално” християнство

2013/86 За „правото на мнение” и за „правото на изказване на мнение”

2013/83 Философия във Византия и византийската философия

2013/83 Василий Розанов contra Фр. Ницше: щрихи към едно естетическо разбиране на история на културата

2013/83 Бог е мъртъв и това е ужасно. Погнусата на Жан-Пол Сартр

2013/82 Гносеологическият принос на Франсис Шефър в съвременната философия

2013/82 Христос е истината. За основанията на образованието по религия

2013/82 Верую. Размисли върху Апостолския символ на вярата

2013/81 Културни "явявания” на граничността в християнския светоглед

2013/81 За щастието

2013/78 Вкусът като антиномия между свобода и необходимост

2012/76 За ролята на религиозната етика и морал

2012/76 За добрите нрави и бремето на универсалната отговорност

2012/76 Разумът в търсене на Бога

2012/75 Бог мъртъв ли е? (отговор на Жан Пол Сартр) Желанието и надеждата

2012/75 За европейския дух

2012/73 Човешките ситуации

2012/73 Тъга и отсъствие

2012/71 За понятието личност

2012/70 Из Святото

2012/69 За сурогатното майчинство и „медицинския” лобизъм

2011/65 Възхвала на всекидневието

2011/65 Поздравление

2011/65 Живот без публика

2011/65 Реторика на неизразимото

2011/63 „Чудовища” и „хорица” на везните. Българската дискусия за сътрудниците на комунистическите тайни служби и възможността за морална оценка, прошка или заклеймяване. (Втора част)

2011/63 Личността в християнска перспектива

2011/63 Личността като дар, образ и вест

2011/63 „Етическият стадий” според Сьорен Киркегор

2011/63 Вярата в "Критика на чистия разум" на Кант

2011/61 Бог и моралът

2011/61 „Чудовища” и „хорица” на везните. Българската дискусия за сътрудниците на комунистическите тайни служби и възможността за морална оценка, прошка или заклеймяване (Първа част)

2011/61 Свобода или зависимост на волята: средновековната и съвременната версия на един философско-етически дебат

2011/59 Абсолютното

2011/59 Аксиоматика, историчност, рецепция: византийската философия и нейните съвременни проекции

2010/57 Диалогичност на човешкото, 22 тезиса

2010/57 Gloria. За славата, 16 тезиса

2010/57 Из Възпоменания (Александър А. Мейер)

2010/55 Обещанията на атеиста

2010/55 Четири схематизации върху Philosophia naturalis при Исак Нютон

2010/55 Християнският опит за смъртта

2010/55 Ландсберг или за тауромахията със смъртта

2010/55 Думите на нощта

2010/55 Един дискусионен въпрос у Тома от Аквино: причината за греха. (3) Злонамереността?

2010/53 „Бог” в постметафизична перспектива

2010/53 Отнемане на властта от реалността. Секуларни форми на утехата

2010/53 Пред проблемите на Боеций

2010/53 Фрагмент за вярата

2010/51 Още веднъж за антиномията между справедливостта и милостта

2010/51 Наказание и милост

2010/51 Проблемът за времето

2010/49 Свободните и полезни изкуства според нормата на монашеския живот във Византия

2010/49 Познаващият човек според св. Максим изповедник.

2010/49 Нуминозното в Стария завет

2009/45 Волята да вдярваш

2009/45 Волевото действие на Богородица според Тома от Аквино и св. Николай Кавасила

2009/45 Слабост на волята

2009/45 Що е Бог?

2009/42 De institutione musica на Боеций и отношението философия/музика.

2009/42 Малка поетика на сетивата.

2009/41 Въпросът за злото. Свободата на творението и идеята за вселенското сътрудничество.

2009/40 За детерминизма и свободата на волята. Бележки върху една дискусия от последните десетилетия на Византия (продължение от бр. 37).

2009/37 Опит за богословски прочит на Лекция по етика на Лудвиг Витгенщайн.

2009/37 Две богословски традиции в осмислянето на брака.

2009/37 За детерминизма и свободата на волята. Бележки върху една дискусия от последните десетилетия на Византия.

2009/37 Платонизмът във Византия.

2008/34 Принадлежността като смисъл.

2008/33 Как мислим бъдещето?

2008/33 Философия на авторефлексията при Иоане Петрици.

2008/33 Към корените на християнската ни култура. Св. Константин-Кирил за философията.

2008/31 Из Въведение във феноменологията на религията.

2008/31 Историко-религиозно тълкуване и фактичност

2008/31 Латински влияния върху анти-латините. Философията срещу църковната политика?

2008/27 „Земя, обитавана от ангели”: съюзът между християнство и наука в Нова Атлантида на Френсис Бейкън.

2008/27 „Метафора” ли е Боговъплъщението

2008/27 От отговорността за другия до любовта към ближния: една реплика на св. Йоан Златоуст към етиката на Емануел Левинас.

2008/26 Всичко си има време, време има за всяка работа.

2008/26 Незаменим водач в царството на високата духовност.

2005/15 Вина и покаяние.

2005/15 Безмълвието на прошката.

2005/14 Аласдър Макинтайър за новите тъмни векове и превъзходството на томизма.

2005/13 Тяло и време

2003/6 За унинието и надеждата.

2003/6 Чакане и надежда.

2003/6 Ценност и безсмъртие.

2003/5 Ескизи върху злото.Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org