BG | RU

Нови книги

Борис Зайцев. "Капки от Русия"

"Капки от Русия" на Борис Зайцев съдържа очерци за живота на И. С. Тургенев и А. П. Чехов, както и два пътеписа - "Атон" и "Валаам". Преводач на книгата е Деян Кюранов.

>>>


Предишен брой


Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2021 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org