BG | RU

Брой 30

 Църква и общество

 Европа и християнството

 РАЗГОВОР

Религията не може да бъде критерий за членство в Европейския съюз

Автор :

С проф. Кристиян Франк разговаря Момчил Методиев

 Актуално

 КУЛТУРАПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org