BG | RU

Брой 50

 РАЗГОВОР

Ние формулираме въпросите, Църквата – отговорите.

Автор : Мариян Стоядинов

С Мариян Стоядинов разговоря Димитър Спасов

Православието може да освети всяка култура.

Автор : Николай Лоски

Разговор с проф. Николай Лоски

 ХРИСТИЯНСТВО И ПОЛИТИКА

Православие и демокрация

Автор : Джеймс Х. Билингтън

 Хоризонти

 ПРАВОСЛАВИЕТО: ПРОБЛЕМИ И СЪВРЕМЕННОСТ

Балкански паралели

Автор : Златина Каравълчева

 ХРИСТИЯНСТВО И ИСТИНА

 Европа и християнството

 ХРИСТИЯНСКИ КНИГИ

Католик и протестант

Автор : Ерик Петерсон, Карл Барт

Кореспонденцията между Ерик Петерсон и Карл Барт

 Християнство и изкуство

 ХРИСТИЯНСТВО И ЛИТЕРАТУРА

Нашият Великден

Автор : Антология "Великден". Константин Н. Петканов

Стихотворения

Автор : Антология "Великден": Стоян Михайловски,Ник. Вас. Ракитин, Емануил Попдимитров, Змей Горянин, Атанас Далчев

 ГАЛЕРИЯПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org