BG | RU

Брой 158

 ХРИСТИЯНСТВО И СЪВРЕМЕННОСТ

 Християнство и изкуство

КОЖАТА НА ИСТИНАТА

Автор : Владимир Градев

 Духовни пътешествия

 Пътища

ДУХЪТ ДИША

Автор : Валер Новарина

СПАСЕНИЕТО

Автор : Данаил Давидов

 ПРАВОСЛАВИЕТО: ПРОБЛЕМИ И СЪВРЕМЕННОСТ

 Хоризонти

ЕТИЧНО ДОПУСТИМИ ЛИ СА ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19? КАТОЛИЧЕСКАТА ГЛЕДНА ТОЧКА

Автор : Разговор с д-р Мойра Маккуин, изпълнителен директор на Католическия институт по биоетика на Канада

 ХРИСТИЯНСТВО И ИСТОРИЯ

 ХРИСТИЯНСКИ КНИГИ

МОДЕРНИЯТ СЕКУЛАРИЗЪМ Е ТРУДЕН НЕ ЗА ОБОРВАНЕ, А ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ

Автор : С Борис Маринов, преводач на книгата на Дейвид Бентли Харт Атеистичните делюзии, разговаря Момчил Методиев

ЛИЦЕТО НА ОБЕЗЛИЧЕНИТЕ

Автор : Дейвид Бентли Харт

 ХРИСТИЯНСТВО И ЛИТЕРАТУРАПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org