BG | RU

Брой 171

 ХРИСТИЯНСТВО И СЪВРЕМЕННОСТ

 ХРИСТИЯНСТВО И ИСТОРИЯ

 СЪВРЕМЕННО БОГОСЛОВИЕ

 Духовни пътешествия

 Църква и общество

 Пътища

В ИНСТИТУЦИИТЕ ИНОВАЦИИТЕ ИДВАТ ОТ ПЕРИФЕРИЯТА, А НЕ ОТ ЦЕНТЪРА

Автор : Разговор със затворническия капелан Томас-Дитрих Леман

 ХРИСТИЯНСКИ КНИГИ

ДО СВЕТА ГОРА И НАЗАД

Автор : Йорданка Белева

 ГАЛЕРИЯ

МЕЖДУ ЕКСПРЕСИЯТА И СЪЗЕРЦАНИЕТО

Автор : Галерия: Надежда КутеваПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org